Exel Composites > English > Media > article
Artikkeli on saatavilla myös seuraavilla kielillä: en

Exel Composites Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2018: “Oikaistu liikevoitto jatkoi kasvuaan”

24.7.2018 10:00 EET

EXEL COMPOSITES OYJ                     PUOLIVUOSIKATSAUS                     24.7.2018 klo 10.00

Q2 2018 lyhyesti

  •  Saadut tilaukset kasvoivat 7,0 prosenttia 25,0 miljoonaan euroon (Q2 2017: 23,4).
  •  Liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia 25,3 miljoonaan euroon (23,2).
  •  Oikaistu liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (1,7) eli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (7,4).
  •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli -1,1 miljoonaa euroa (0,9).
  •  Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,09).

H1 2018 lyhyesti

  •  Saadut tilaukset kasvoivat 2,5 prosenttia 47,0 miljoonaan euroon (H1 2017: 45,8).
  •  Liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia 46,8 miljoonaan euroon (43,4).
  •  Oikaistu liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (3,4) eli 8,0 prosenttia liikevaihdosta (7,8 %).
  •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli -1,3 miljoonaa euroa (0,1).
  •  Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,18).

Näkymät vuodelle 2018

Exel Composites toistaa 23.4.2018 julkaistut näkymänsä vuodelle 2018 ja arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto kasvaa merkittävästi ja oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2017.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Konsernin liikevaihto kasvoi selvästi vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jonka seurauksena myös oikaistu liikevoitto parani. Liikevaihdon kasvua tukivat vahvasti viimeaikaiset yrityshankinnat: Nanjing Jianhuin ja Diversified Structural Compositesin, DSC:n, ostot. Niiden vaikutus kompensoi volyymilaskua telekommunikaatiosegmentissä edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna.

Sekä Nanjing Jianhuilla että DSC:llä on vahva asema nopeasti kasvavassa tuulivoimasegmentissä, jonka osuus oli yli puolet Rakennus & Infrastruktuuri-asiakassegmentin kasvusta katsauskaudella. Maantieteellisesti katsottuna hankitut liiketoiminnat vaikuttivat liikevaihtoon Muu maailma-alueella ja Aasian-Tyynenmeren (APAC)-alueella. Muu maailma-alueen liikevaihto yli kaksinkertaistui DSC-kaupan johdosta. Nanjing Jianhuin merkittävästä vaikutuksesta huolimatta APAC-alueen liikevaihto laski. Liikevaihtoa heikensivät volyymilasku telekommunikaatiosegmentissä sekä laskenut myynti Australian markkinoilla. Australian myynnin lasku heijastelee tuotannon lopettamista Australiassa.

Nanjing Jianhuin ja DSC:n yrityshankinnat ovat olleet tärkeitä virstanpylväitä kasvustrategiamme toteuttamisen jatkuessa. Nanjing Jianhuin vahva liikevaihdon kasvu ja hyvä kannattavuus ovat ylittäneet odotuksemme. Olemme myös vakuuttuneita siitä, että jo toimivan komposiittiyrityksen hankinta oli tehokkain tapa Exelille luoda jalansijaa strategisesti tärkeällä Amerikan komposiittimarkkinalla. DSC on vakiintunut yritys, jonka olemassa oleva asiakaskunta, osaava tiimi, toimiva tuotantolaitos ja houkutteleva teknologia tekivät lähtötilanteestamme hyvän ja mahdollistavat ristiin myynnin nykyisille ja uusille asiakkaille. Samaan tilanteeseen pääseminen rakentamalla kokonaan uusi tuotantolaitos olisi edellyttänyt raskaampia investointeja ja vienyt pidemmän ajan.

DSC:n integraatioprosessi etenee suunnitelmien mukaan. Toukokuussa nimitimme nykyisen myynti- ja markkinointijohtaja Kari Loukolan Exel Compositesin Amerikan liiketoiminnan ja DSC:n toimitusjohtajaksi. Hänen läsnäolonsa paikan päällä mahdollistaa täyden keskittymisen DSC:n kannattavuuden kääntämiseen sekä Amerikan liiketoiminnan kasvattamiseen. Toukokuussa kerroimme myös Olli Tevän nimityksestä myynti- ja markkinointijohtajan tehtävään, jossa hän aloittaa elokuussa 2018. Panostuksemme liikevaihdon kasvattamiseen näin ollen jatkuvat.  

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1.4.–30.6. 2018 1.4.–30.6. 2017  Muutos, % 1.1–30.6. 2018 1.1.–30.6. 2017  Muutos, % 1.1.–31.12. 2017
Saadut tilaukset 25 004 23 359 7,0 46 975 45 839 2,5 86 531
Tilauskanta ¹ 19 828 19 436 2,0 19 828 19 436 2,0 17 126
Liikevaihto 25 277 23 150 9,2 46 796 43 447 7,7 86 255
Liikevoitto 1 321 1 488 -11,2 2 951 3 144 -6,1 6 081
% liikevaihdosta 5,2 6,4 6,3 7,2 7,1
Oikaistu liikevoitto ² 1 973 1 722 14,6 3 759 3 387 11,0 6 319
% liikevaihdosta 7,8 7,4 8,0 7,8 7,3
Katsauskauden tulos 1 062 1 060 0,2 1 981 2 166 -8,6 4 212
Liiketoiminnan nettorahavirta -1 114 929 -219,9 -1 277 81 -1 676,5 4 856
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,3 14,5 11,4 15,6 14,8
Velkaantumisaste, % 87,2 36,7 87,2 36,7 30,3
Tulos/osake, euroa 0,09 0,09 0,17 0,18 0,36
Oma pääoma/osake, euroa 2,34 2,30 1,8 2,34 2,30 1,8 2,43
Henkilöstö keskimäärin 652 534 22,1 613 498 23,1 532

¹ Tilanne kauden lopussa.
² Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.

Exel Compositesin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018 on kokonaisuudessaan saatavilla pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Katsaus ja siihen liittyvä esitysmateriaali on myös nähtävillä yhtiön internet-sivuilla Investor-osion alla.

Vantaalla, 24.7.2018

Exel Composites Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com    

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland