Exel Composites > English > Media > article
Artikkeli on saatavilla myös seuraavilla kielillä: en

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2016: “Markkinaympäristö pysyi haastavana”

14.2.2017 09:00 EET

Lataukset

EXEL COMPOSITES OYJ       TILINPÄÄTÖSTIEDOTE       14.2.2017 klo 09.00


Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2016: “Markkinaympäristö pysyi haastavana”

Q4 2016 lyhyesti

--  Saadut tilaukset neljännellä vuosineljänneksellä olivat 18,3 (20,5) miljoonaa euroa, -10,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
--  Liikevaihto oli 19,0 (19,3) miljoonaa euroa, -1,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
--  Oikaistu liikevoitto oli 0,7 (0,7) miljoonaa euroa eli 3,7 (3,5) prosenttia liikevaihdosta.
--  Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +1,2 (+0,5) miljoonaa euroa.
--  Osakekohtainen tulos oli -0,09 (0,03) euroa.

Q1-Q4 2016 lyhyesti

--  Saadut tilaukset katsauskaudella olivat 74,8 (83,4) miljoonaa euroa, -10,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
--  Liikevaihto oli 73,1 (80,2) miljoonaa euroa, -8,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
--  Oikaistu liikevoitto oli 2,6 (4,8) miljoonaa euroa eli 3,6 (5,9) prosenttia liikevaihdosta.
--  Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +3,1 (+3,4) miljoonaa euroa.
--  Osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,24) euroa.

Osingonjakoesitys

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Näkymät vuodelle 2017

Exel Composites arvioi, että liikevaihto nykyisellä yhtiörakenteella (eli ilman kiinalaisen yhtiön hankintaa) kasvaa viime vuodesta ja että oikaistu liikevoitto nousee viime vuodesta. Vuonna 2016 Exel Compositesin liikevaihto oli 73,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Markkinaympäristö on pysynyt haastavana läpi vuoden. Yleisesti ottaen heikentynyt kysyntä ja tiukentunut kilpailutilanne vaikutti joihinkin avainmarkkina-alueistamme kuten telekommunikaatioalaan, jolla Exel Compositesin suurimman asiakkaan osuus laski 5 miljoonalla eurolla. Lisäksi jotkin loppuasiakkaiden infrastruktuuriprojekteista lykkääntyivät. Uusasiakashankinta ei kompensoinut riittävästi joidenkin avainasiakkaittemme pienentyneitä volyymejä, siitäkin huolimatta että Muut sovellukset-asiakastoimiala kasvoi 6 prosentilla. Olemme jatkaneet kohdistetuilla myynnin toimilla erityisesti niillä asiakastoimialoilla, joilla näemme kasvumahdollisuuksia keskipitkällä ja pidemmällä aikavälillä. Uusia asiakkaita saatiin muun muassa energia-, kuljetus- ja rakennusteollisuuksista, joiden ennakoimme kasvavan tulevien vuosien aikana. Yleisesti ottaen ei ole havaittavissa, että Exel Compositesin markkinaosuudet pääasiallisilla asiakastoimialoilla olisivat muuttuneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2016 neljännen vuosineljänneksen aikana olemme jatkaneet lähinnä henkilöstökustannuksiin vaikuttavien kustannussäästöohjelmien toteuttamista. Näiden toimenpiteiden johdosta kiinteiden kustannusten taso on laskenut. Tämän seurauksena oikaistu liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä oli samalla tasolla kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna hieman alhaisemmasta liikevaihdosta ja epäsuotuisammasta myyntimixistä huolimatta. Jatkamme aktiivisesti tuotantomme mukauttamista tämän hetkiseen markkinaympäristöön. Tämä käsittää tehokkaan kapasiteetin käytön ja tuotannon optimoinnin yhdistämällä mahdollisuuksien mukaan volyymeja sekä parantamalla tehokkuutta lyhemmissä tuotantoajoissa ja nopeammissa ylösajoissa.

Vuoden lopulla, kuten 31.10.2016 pörssitiedotteella tiedotimme, otimme tärkeän askeleen kasvustrategiamme toteuttamisessa ostamalla kiinalaisen komposiittituotantoyhtiön. Megatrendit ajavat vahvasti kasvua Kiinassa ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tuotantokapasiteetin lisäämisen ohella laajennamme myös paikallista myynti- ja tuotekehitysverkostoamme, asiakasportfoliotamme sekä tuotetarjoamaa eri sovellusalueilla. Yrityskauppa antaa meille myös hyvän tilaisuuden parantaa kannattavuuttamme Aasian-Tyynenmeren (APAC)-alueella pienentämällä kannattamattoman Australian yksikön toimintaa, uudelleenorganisoimmalla tuotantoamme alueella sekä lisäämällä kahden Kiinan yksikkömme tehokkuutta synergioiden myötä. Yrityskauppa saataneen päätökseen vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana. Yrityskaupan myötä Nanjingin tehtaan laajennusprojekti pystyttiin myös lopettamaan. Lisäksi vuonna 2015 käynnistetty Itävallan toimintojen laajentamisprojekti keskeytetään toistaiseksi.

Lyhyellä aikavälillä odotamme markkinaympäristön pysyvän haastavana, pienistä positiivisista elpymisen merkeistä huolimatta. Viime aikana tapahtunut öljyn ja metallien hintojen nousu parantanee markkinakysyntää yleensä. Pidemmällä aikavälillä olemme luottavaisia, että globaalit megatrendit toimivat kasvun vetureina ja synnyttävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia Exel Compositesille.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1.10.-31.12.
 2016
1.10.-31.12.
2015
Muutos,
%
1.1.-31.12.
 2016
1.1.-31.12.
 2015
Muutos,
%
Saadut tilaukset 18 334 20 466 -10,4 74 778 83 374 -10,3
Tilauskanta 1) 16 702 15 348 8,8 16 702 15 348 8,8
Liikevaihto 19 009 19 343 -1,7 73 079 80 196 -8,9
Liikevoitto -1 209 609 -298,5 649 4 414 -85,3
% liikevaihdosta -6,4 3,1   0,9 5,5  
Oikaistu liikevoitto 2) 708 673 5,2 2 621 4 770 -45,1
% liikevaihdosta 3,7 3,5   3,6 5,9  
Katsauskauden tulos -1 065 409 -360,4 198 2 844 -93,0
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 1 157 477 142,6 3 129 3 385 -7,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % -12,5 6,8   1,7 12,0  
Velkaantumisaste, % 12,2 2,0   12,2 2,0  
Tulos/osake, euroa -0,09 0,03   0,02 0,24  
Oma pääoma/osake, euroa 2,27 2,58 -12,0 2,27 2,58 -12,0
Henkilöstö keskimäärin 457 493 -7,3 479 498 -3,8
Henkilöstö kauden lopussa 455 494 -7,9 455 494 -7,9

1) Tilanne 31.12.2016.
2) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.

Tulosjulkistusajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2017

Exel Composites Oyj julkaisee seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2017:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2016: 14.2.2017
Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu: 4.5.2017
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: 20.7.2017
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu: 25.10.2017

Vuositilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2016 julkaistaan tiistaina 14.3.2017 sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla www.exelcomposites.com

Varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 4.4.2017 klo 10:00 Scandic Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää tilinpäätöstiedotetta käsittelevän tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja medialle tiistaina 14.2.2017 kello 12:30 Scandic Hotel Simonkentän Roba-kabinetissa (Simonkatu 9, Helsinki).

Exel Compositesin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2016 on kokonaisuudessaan saatavilla pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Katsaus ja siihen liittyvä esitysmateriaali tulevat myös nähtäville yhtiön internet-sivuilla Investor-osion alla.

 

Vantaalla, 14.2.2017

Exel Composites Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com  

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com  

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland