Exel Composites > English > Media > article
Artikkeli on saatavilla myös seuraavilla kielillä: en

Exel Composites Oyj vahvistaa asemaansa Aasian-Tyynenmeren (APAC) markkinoilla hankkimalla kiinalaisen komposiittituotantoyhtiön ja uudelleen organisoimalla toimintaansa APAC-alueella

31.10.2016 09:00 EET

EXEL COMPOSITES OYJ                   PÖRSSITIEDOTE          31.10.2016 klo 09:00


Exel Composites Oyj vahvistaa asemaansa Aasian-Tyynenmeren (APAC) markkinoilla hankkimalla kiinalaisen komposiittituotantoyhtiön ja uudelleen organisoimalla toimintaansa APAC-alueella

Exel Composites Oyj on allekirjoittanut sopimuksen, jonka myötä se hankkii kiinalaisen komposiittituotantoliiketoiminnan (”Liiketoiminta”), jolla on valmistusta yhdessä tehtaassa. Liiketoiminta käsittää pääasiassa pultruusioteknologialla valmistettuja komposiittituotteita, jotka ovat enimmäkseen Exel Compositesin nykyistä tuotetarjontaa täydentäviä. Vuonna 2015 Liiketoiminnan liikevaihto oli noin 6 miljoonaa euroa, oikaistu liikevoitto noin 20 prosenttia ja työntekijämäärä noin 90.

“Tämä yrityskauppa on tärkeä askel Exel Compositesin kasvustrategian toteuttamisessa Kiinassa, missä megatrendit kuten kaupungistuminen, väestörakenteen muutos, kestävä kehitys sekä elinkaarikustannusten hallinta kasvattavat kysyntää ja tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tuotantokapasiteetin lisäämisen ohella laajennamme myös paikallista myynti- ja tuotekehitysverkostoamme sekä tuotetarjoamaa eri sovellusalueilla. Kauppa antaa meille myös hyvän tilaisuuden parantaa tuotannon tehokkuutta ja optimoida tuotantokapasiteettia APAC-alueella,” Exel Compositesin toimitusjohtaja Riku Kytömäki sanoo.

Liiketoiminnan velaton kokonaishankintahinta on arviolta 8,8 miljoonaa euroa tämän hetken valuuttakursseilla. 70 prosenttia hankintahinnasta, eli 6,2 miljoonaa euroa, maksetaan kaupan toteutumisen jälkeen (closing). Liiketoiminnan nykyiselle pääomistajalle jää 30 prosentin vähemmistöomistus yhtiössä, jonka kautta osa Liiketoiminnasta jatkossa hoidetaan. Osapuolet ovat sopineet ”call and put option”-rakenteesta, jonka myötä Exel Compositesin odotetaan ostavan jäljelle jäävän 30 prosentin osuuden aikaisintaan kolmen vuoden päästä kaupan toteutumisesta. Jäljelle jäävä hankintahinta sisältää muuttuvan osan, johon vaikuttaa muun muassa Liiketoiminnan tuloskehitys. Kauppa saataneen päätökseen vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tällä kaupalla, joka rahoitetaan uudella pitkäaikaisella lainalla, ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Exel Compositesin vuoden 2016 oikaistuun liikevoittoon.

Nanjingin tehtaan laajennusprojekti lopetetaan ja Australian toimintaa pienennetään merkittävästi

Kauppa avaa mahdollisuuden uudelleenorganisoida yhtiön toimintaa ja vähentää rakenteellisia kustannuksia APAC-alueella. Exel Compositesilla on tällä hetkellä kaksi tuotantolaitosta APAC-alueella – yksi Nanjingissa, Kiinassa, ja toinen Melbournessa, Australiassa. Suuremman tuotantokapasiteetin Kiinassa ennakoidaan asianmukaisesti vastaavan APAC-alueen komposiittikysyntään, jonka arvioidaan kasvavan pitkällä aikavälillä. Tästä syystä kannattamattoman Australian yksikön toimintaa tullaan pienentämään merkittävästi, josta aiheutuu konsernin kirjanpitoon kirjattavia kertaluontoisia kustannuksia noin 1,6 miljoonan euron edestä (kirjataan vuoden 2016 neljännelle neljännekselle). Konsernin sisäisiin saataviin ja tytäryhtiöosakkeisiin liittyvän alaskirjauksen arvioidaan pienentävän Exel Compositesin jakokelpoisia varoja 4,8 miljoonalla eurolla. Australian yksikön uudelleenorganisoinnin arvioidaan parantavan Exel Compositesin liikevoittoa 0,9 miljoonalla eurolla vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi Exel Compositesin Kiinan yksikön kannattavuuden arvioidaan parantuvan hankitun Liiketoiminnan kanssa syntyvien synergioiden myötä.

Exel Compositesin Nanjingin tehtaan laajennusprojekti Kiinassa lopetetaan. Projekti uuden tuotantotilan rakentamisesta nykyisen yhteyteen käynnistettiin joulukuussa 2014. Taseeseen aktivoidut 0,1 miljoonan euron suunnittelu- ja lupakustannukset alaskirjataan vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä ja jäljellejäävää arvioitua 4,5 miljoonan euron investointia ei enää tarvita.
 

Vantaalla, 31.10.2016

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki
Toimitusjohtaja
 

Lisätietoja:
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com
 

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com
 

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland