Exel Composites > English > Media > article
Artikkeli on saatavilla myös seuraavilla kielillä: en

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017: “Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi”

16.2.2018 09:00 EET

EXEL COMPOSITES OYJ                     TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                     16.2.2018 klo 9.00

Q4 2017 lyhyesti

 •  Saadut tilaukset kasvoivat 16,9 prosenttia 21,4 miljoonaan euroon (Q4 2016: 18,3).
 •  Liikevaihto kasvoi 17,9 prosenttia 22,4 miljoonaan euroon (19,0).
 •  Oikaistu liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (0,7) eli 5,9 prosenttia liikevaihdosta (3,7 %).
 •  Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli 2,7 miljoonaa euroa (1,2).
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (-0,09).

Q1-Q4 2017 lyhyesti

 •  Saadut tilaukset kasvoivat 15,7 prosenttia 86,5 miljoonaan euroon (74,8).
 •  Liikevaihto kasvoi 18,0 prosenttia 86,3 miljoonaan euroon (73,1).
 •  Oikaistu liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (2,6) eli 7,3 prosenttia liikevaihdosta (3,6 %).
 •  Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli 4,9 miljoonaa euroa (3,1).
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,02).

Osingonjakoesitys

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 0,30 euroa (0,10) osakkeelta.

Näkymät vuodelle 2018

Exel Composites arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvavat vuodesta 2017.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuosi 2017 oli monella tavalla erittäin hyvä vuosi Exel Compositesille. Ilolla voin todeta, että sekä liikevaihto että oikaistu liikevoitto kasvoivat merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna. Tämä on ennen kaikkea strategisten toimenpiteidemme, tuotannon tehostumisen ja tiukkana jatkuneen kustannuskontrollin ansiota, mutta heijastelee myös yleistä markkinaympäristön elpymistä.

Kaikki markkina-alueemme ja asiakassegmenttimme suoriutuivat hyvin sekä neljännellä vuosineljänneksellä että kahdentoista kuukauden katsauskaudella. Asiakassegmenttien näkökulmasta Teolliset sovellukset jatkoi kasvun ajurina. Myös Rakentaminen & infrastruktuuri-asiakassegmentti kasvoi piristyneiden teollisten investointien ja projektien vauhdittamana merkittävästi. Markkina-alueiden kannalta katsottuna Kiina ja Aasian-Tyynenmeren (APAC) alue vaikutti eniten liikevaihdon kasvuun. Merkittävän orgaanisen kasvun lisäksi huhtikuussa 2017 hankitulla Nanjing Jianhuilla oli tuntuva positiivinen vaikutus APAC-alueen liikevaihtoon. Hankittu liiketoiminta on suoriutunut odotustemme mukaisesti ja on selvästi vahvistanut Exel Compositesin asemaa Kiinassa ja APAC-alueella vuonna 2017. Päämarkkina-alueemme Euroopan liikevaihto jatkoi myös tasaista kasvuaan.

Vuonna 2017 pystyimme merkittävästi parantamaan oikaistua liikevoittoamme kahden peräkkäisen laskuvuoden jälkeen. Tähän vaikuttivat pääasiassa kasvanut liikevaihto avainasiakkailtamme Euroopassa ja tuotannon tehostamistoimet. Lisäksi kohdistetut toimet uusasiakashankinnassa ja uuden liiketoiminnan luomiseksi erityisesti Kiinassa olivat tärkeitä osatekijöitä parantuneen liikevoiton taustalla. APAC-alueella Nanjing Jianhuin yrityskauppa vaikutti positiivisesti sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen. Australian yksikön toiminnan supistaminen saatiin päätökseen vuonna 2017 ja tuotanto lopetettiin. Tämä paransi alueen ja konsernin kokonaiskannattavuutta.

Vuoden 2017 lopussa vahvistimme yleiset strategiset linjauksemme seuraaville kolmelle vuodelle. Tulemme keskittymään enenevässä määrin kasvaviin segmentteihin. Uskomme, että tulevina vuosina kasvua löytyy erityisesti rakennus-, kuljetus-, energia- ja telekommunikaatiosegmenteiltä. Näillä segmenteillä globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen ja vastuullisuus kasvattavat kysyntää vaativille komposiiteille. Tavoitteenamme on hyödyntää näitä trendejä tarjoamalla kysyntään vastaavia, houkuttelevia tuotteita.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

EUR thousand 1.10.–31.12. 2017 1.10.–31.12. 2016 Muutos, % 1.1–31.12. 2017 1.1.–31.12. 2016 Muutos, %
Saadut tilaukset 21 433 18 334 16,9 86 531 74 778 15,7
Tilauskanta ¹ 17 126 16 702 2,5 17 126 16 702 2,5
Liikevaihto 22 414 19 009 17,9 86 255 73 079 18,0
Liikevoitto 1 389 -1 209 214,8 6 081 649 837,5
% liikevaihdosta 6,2 -6,4 7,1 0,9
Oikaistu liikevoitto ² 1 327 708 87,5 6 319 2 621 141,1
% liikevaihdosta 5,9 3,7 7,3 3,6
Katsauskauden tulos 956 -1 065 189,8 4 212 198 2 025,4
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 2 708 1 157 134,1 4 856 3 129 55,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,3 -12,5 14,8 1,7
Velkaantumisaste, % 30,3 12,2 30,3 12,2
Tulos/osake, euroa 0,08 -0,09 0,36 0,02
Oma pääoma/osake, euroa 2,44 2,27 7,4 2,43 2,27 7,0
Henkilöstö keskimäärin 562 457 22,9 532 479 11,0
Henkilöstö kauden lopussa 568 455 24,8 568 455 24,8

¹ Tilanne kauden lopussa.
² Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.

Tulosjulkistusajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2018

Exel Composites Oyj julkaisee seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2018:

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017: 16.2.2018
 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu: 9.5.2018
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: 24.7.2018
 • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu: 31.10.2018

Vuositilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2017 julkaistaan torstaina 1.3.2018 sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla www.exelcomposites.com.

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2018 klo 10:00 Radisson Blu Royal Hotelissa, osoitteessa Runeberginkatu 2, Helsinki.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää tilinpäätöstiedotetta käsittelevän tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja medialle perjantaina 16.2.2018 kello 12:30 Scandic Hotel Simonkentän Roba-kabinetissa (Simonkatu 9, Helsinki).

Exel Compositesin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2017 on kokonaisuudessaan saatavilla pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Katsaus ja siihen liittyvä esitysmateriaali tulevat myös nähtäville yhtiön internet-sivuilla Investor-osion alla.

Vantaalla, 16.2.2018

Exel Composites Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com    

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland