Exel Composites > English > Media > article
Artikkeli on saatavilla myös seuraavilla kielillä: en

Exel Composites Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta yhtiön avainhenkilöille

13.2.2015 08:50 EET

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE                  13.2.2015        klo 8.50                               

Exel Composites Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta yhtiön avainhenkilöille

Exel Composites Oyj:n hallitus on hyväksynyt uuden kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille 12.2.2015. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Uusi järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu noin 25 avainhenkilölle ansaintajaksolla 2015 − 2017. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat uuden kannustinohjelman piiriin.

Uudessa järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2015 − 2017. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio ansaintajaksolta 2015 – 2017 perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 – 2017 maksetaan vuonna 2018. Ollakseen oikeutettu palkkioon osallistujan tulee olla konsernin palveluksessa eikä olla irtisanoutunut palkkion maksamisen hetkellä muun kuin eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Ansaintajakson 2015 – 2017 perusteella maksettava enimmäispalkkio on enintään 1,5 miljoonaa euroa.


Vantaalla 13.2.2015

EXEL COMPOSITES OYJ

Riku Kytömäki
toimitusjohtaja

   

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja –ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland