Exel Composites > English > Media > article
Artikkeli on saatavilla myös seuraavilla kielillä: en

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: “Vahva tilauskertymä Q4:llä”

15.2.2019 09:00 EET

EXEL COMPOSITES OYJ                     TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                     15.2.2019 klo 9.00

Q4 2018 lyhyesti

 •  Saadut tilaukset kasvoivat 35,8 prosenttia 29,1 miljoonaan euroon (Q4 2017: 21,4).
 •  Liikevaihto kasvoi 19,2 prosenttia 26,7 miljoonaan euroon (22,4).
 •  Oikaistu liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,3) eli 2,9 prosenttia liikevaihdosta (5,9 %).
 •  Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli 0,5 miljoonaa euroa (2,7).
 •  Osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (0,08).

Q1-Q4 2018 lyhyesti

 •  Saadut tilaukset kasvoivat 16,4 prosenttia 100,8 miljoonaan euroon (2017: 86,5).
 •  Liikevaihto kasvoi 12,0 prosenttia 96,6 miljoonaan euroon (86,3).
 •  Oikaistu liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (6,3) eli 5,2 prosenttia liikevaihdosta (7,3 %).
 •  Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli 0,9 miljoonaa euroa (4,9).
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,36).

Osingonjakoesitys

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,18 euroa (0,30) osakkeelta.

Näkymät vuodelle 2019

Exel Composites arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvavat vuodesta 2018.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Exel Compositesin vuosi 2018 päättyi vahvasti. Vuoden neljännellä vuosineljänneksellä sekä saadut tilaukset että liikevaihto kasvoivat merkittävästi. Kasvua vauhditti Rakentaminen & infrastruktuuri-asiakassegmentti ennen kaikkea tuulivoima-asiakastoimialan tukemana. Exelin suurin asiakas on nyt myös tuulivoimatoimialalta, siinä missä se viimeiset kymmenen vuotta on ollut telekommunikaatioalalta. Vuonna 2018 telekommunikaatioalan kilpailutilanne erityisesti Kiinassa muuttui merkittävästi geopoliittisten tekijöiden kuten kaupan esteiden ja tuontitullien myötä. Muut sovellukset-asiakassegmentti kasvoi niinikään neljännellä vuosineljänneksellä hankitun Diversified Structural Compositesin eli DSC:n tukemana. Teolliset sovellukset-asiakassegmentin liikevaihtoa heikensi telekommunikaatioalan volyymilasku.

Maantieteellisestä näkökulmasta katsottuna Muu maailma-alueen liikevaihto kasvoi merkittävästi neljännellä vuosineljänneksellä sekä pohjois-amerikkalaisen DSC:n että muiden Exelin yksiköiden lisääntyneen Amerikan viennin johdosta. Liikevaihto kasvoi myös Aasian-Tyynenmeren alueella Nanjing Jianhuin vauhdittamana. Euroopan liikevaihdon lasku heijasteli telekommunikaation volyymilaskua. Kaiken kaikkiaan, Exelin globaali markkina-asema parani merkittävästi vuoden 2018 aikana.

Oikaistu liikevoitto laski neljännellä vuosineljänneksellä kun tuulivoima-alan volyymikasvu ei riittänyt kompensoimaan pääasiassa myyntimixin johdosta heikentynyttä kannattavuutta muutamissa konsernin tuotantoyksiköissä. DSC:n kannattavuuskäänne ja integrointi etenee suunnitelman mukaisesti ja vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä DSC:n liikevoitto parani selvästi vuoden 2018 kolmannesta vuosineljänneksestä.

Vuonna 2018 aloitimme kustannussäästöohjelman konsernin kannattavuuden parantamiseksi. Ohjelman toteuttaminen jatkuu suunnitelman mukaisesti tavoitteenaan muun muassa Euroopan tuotantoverkoston optimointi, DSC:n kannattavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen sekä synergiasäästöt Exelin kahden kiinalaisen tuotantoyksikön välillä. Alkuvuodesta 2019 tiedotimme muun muassa Exelin Voerden tuotantolaitoksen sulkemisesta Saksassa ja toteutimme yhteistoimintaneuvottelut Suomessa muiden kustannussäästötoimenpiteiden lisäksi. Konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman vuotuinen säästötavoite on kolme miljoonaa euroa, jonka odotetaan vaikuttavan täysimääräisesti vuonna 2020.

Olen vakuuttunut, että olemme ottaneet tärkeitä askelia kannattavuuden parantamiseksi ja että olemme luoneet alustan kannattavalle kasvulle pitkällä aikavälillä. Odotan luottavaisena vuotta 2019.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1.10.-31.12.
2018
1.10.-31.12.
2017
Muutos,
%
1.1.-31.12.
2018
1.1.-31.12.
2017
Muutos,
%
Saadut tilaukset 29 108 21 433 35,8 100 757 86 531 16,4
Tilauskanta 1) 23 685 17 126 38,3 23 685 17 126 38,3
Liikevaihto 26 711 22 414 19,2 96 608 86 255 12,0
Liikevoitto -1 194 1 389 -186,0 2 217 6 081 -63,5
% liikevaihdosta -4,5 6,2 2,3 7,1
Oikaistu liikevoitto 2) 768 1 327 -42,1 5 018 6 319 -20,6
% liikevaihdosta 2,9 5,9 5,2 7,3
Katsauskauden tulos -1 606 956 -267,9 386 4 212 -90,8
Liiketoiminnan nettorahavirta 534 2 708 -80,3 868 4 856 -82,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % -8,3 12,3 4,4 14,8
Velkaantumisaste, % 96,3 30,3 96,3 30,3
Tulos/osake, euroa -0,14 0,08 0,03 0,36
Oma pääoma/osake, euroa 2,18 2,44 -10,5 2,18 2,43 -10,2
Henkilöstö keskimäärin 677 562 20,6 647 532 21,7
Henkilöstö kauden lopussa 675 568 18,8 675 568 18,8

¹ Tilanne kauden lopussa.
² Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.

Tulosjulkistusajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2019

Exel Composites Oyj julkaisee seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2019:

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018: 15.2.2019
 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu: 3.5.2019
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: 23.7.2019
 • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu: 30.10.2019

Vuositilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018 julkaistaan 28.2.2019 sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla www.exelcomposites.com.

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.3.2019 klo 10:00 Scandic Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää tilinpäätöstiedotetta käsittelevän tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja medialle perjantaina 15.2.2019 kello 12:30 Scandic Hotel Simonkentän Roba-kabinetissa (Simonkatu 9, Helsinki).

Exel Compositesin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018 on kokonaisuudessaan saatavilla pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Katsaus ja siihen liittyvä esitysmateriaali tulevat myös nähtäville yhtiön internet-sivuilla Investor-osion alla.

Vantaalla, 15.2.2019

Exel Composites Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com    

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland