Media

Media

          

26.2.2020 13:30 EET

Exel Composites Oyj: Johdon liiketoimet – Kytömäki, Riku

Ilmoitusvelvollinen Nimi: Kytömäki, Riku Asema: Toimitusjohtaja Liikkeeseenlaskija: Exel Composites Oyj LEI: 743700205JAMGM80QD88 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 743700205JAMGM80QD88202002261145352 Liiketoimen päivämäärä: 2020-02-26 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (...

18.2.2020 09:30 EET

Kutsu Exel Composites Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina maaliskuun 20. päivänä 2020 kello 10:00 Radisson Blu Royal Hotellissa osoitteessa Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloiteta...

18.2.2020 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019: “Kannattavuus parani merkittävästi”

Q4 2019 lyhyesti · Saadut tilaukset kasvoivat 8,7 prosenttia 31,7 miljoonaan euroon (Q4 2018: 29,1). · Liikevaihto laski -0,5 prosenttia 26,6 miljoonaan euroon (26,7). · Oikaistu liikevoitto kasvoi 1,3 miljoonaan euroon (0,8) ja oli 4,9 prosenttia liikevaihdosta (2,9). · Liikevoitto kasvoi ...

18.2.2020 08:45 EET

Exel Composites jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ylimmälle johdolle

Exel Composites Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää Exel Compositesin ylimmälle johdolle. Vuoden 2020 suoriteperusteinen ohjelma on osa 4.5.2017 julkaistua pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää, jonka tavoitteena on johdon ja osakk...

11.2.2020 09:00 EET

Exel Composites Oyj julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteensa 18.2.2020

Exel Composites Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa tammi – joulukuulta 2019 tiistaina 18.2.2020 klo 9:00. Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 12:30 Nasdaq Helsinki Pörssitalon Lehteri-kabinetissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki (ilmoit...

29.1.2020 09:45 EET

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 20.3.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset: Hallituksen lukumäärä ja kokoonpano Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvist...

26.11.2019 15:10 EET

Exel Composites Oyj: Korjaus: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Exel Composites Oyj on vastaanottanut Danske Bank A/S:ltä korjauksen 22.11.2019 julkaistuun liputusilmoitukseen. Korjauksen mukaan Danske Bank A/S:n omistusosuudessa ei ole tapahtunut muutoksia. Danske Bank A/S:n yhteenlaskettu välillinen omistusosuus oli 21.11.2019 ja 546 650 osaketta, joka vastaa ...

22.11.2019 15:30 EET

Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Exel Composites Oyj on 22.11.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Danske Bank A/S:n välillinen omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan. Danske Bank A/S:n välillinen omistus on 21.1...

21.11.2019 09:30 EET

Exel Composites Oyj päivittää näkymiään vuoden 2019 oikaistun liikevoiton osalta

Exel Composites päivittää näkymiään vuoden 2019 oikaistun liikevoiton osalta ja arvioi oikaistun liikevoiton kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. Näkymät liikevaihdon osalta vuodelle 2019 pysyvät ennallaan. Päivitetyt näkymät ovat: ”Exel Composites arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto kasvaa ja o...

30.10.2019 14:00 EET

Exel Compositesin tulosjulkistusajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

Exel Composites Oyj julkaisee seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2020: ·  Tilinpäätöstiedote vuodelta 2019: 18.2.2020 noin klo 9:00 ·  Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu: 6.5.2020 noin klo 9:00 ·  Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: 21.7.2020 noin klo 10:00 ·  Liiketoimintakatsaus tam...

30.10.2019 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2019: “Vahvaa parannusta kannattavuudessa”

Q3 2019 lyhyesti ·  Saadut tilaukset kasvoivat 9,7 prosenttia 27,1 miljoonaan euroon (Q3 2018: 24,7). ·  Liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia 23,6 miljoonaan euroon (23,1). ·  Oikaistu liikevoitto kasvoi 1,7 miljoonaan euroon (0,5) ja oli 7,0 prosenttia liikevaihdosta (2,1). ·  Liikevoitto kas...

1.10.2019 14:00 EET

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi on nimetty seuraavat henkilöt: ·  Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder ·  Rami Hakola, Danske Invest Rahastoyhtiö ·  Kalle Saariaho, OP-Rahastoyhtiö ·  Magnus Skåninger, Swedbank Robur Fonder sekä asiantuntijajäsenenä Reima K...

13.9.2019 10:00 EET

Exel Composites Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksensa tammi – syyskuulta 2019 30.10.2019

Exel Composites Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksensa tammi – syyskuulta 2019 keskiviikkona 30.10.2019 klo 9:00. Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 12:30 Scandic Hotel Simonkentän Roba-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tiedotust...

23.7.2019 10:00 EET

Exel Composites Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019: “Liiketoiminnan volyymi pysyi hyvällä tasolla, kustannussäästöohjelma eteni suunnitelmien mukaan”

Q2 2019 lyhyesti ·  Saadut tilaukset laskivat 4,7 prosenttia 23,8 miljoonaan euroon (Q2 2018: 25,0). ·  Liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia 26,5 miljoonaan euroon (25,3). ·  Oikaistu liikevoitto kasvoi 2,2 miljoonaan euroon (2,0) ja oli 8,5 prosenttia liikevaihdosta (7,8). ·  Liiketoiminnan n...

18.7.2019 09:00 EET

Exel Composites Oyj on allekirjoittanut sopimuksen kotimaisesta yritystodistusohjelmasta

Exel Composites Oyj on allekirjoittanut sopimuksen kotimaisesta 50 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta. Yhtiö voi laskea ohjelman puitteissa liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Rahoitusjärjestely monipuolistaa Exel Compositesin rahoituspohjaa sekä varmistaa konsernin normaalia ...

18.6.2019 09:00 EET

Exel Composites vahvistaa strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa sekä ottaa käyttöön nettovelkaisuustavoitteen

Exel Compositesin hallitus on vahvistanut yhtiön strategian ja pitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2019-2022. Uusi nettovelkaisuustavoite otettiin myös käyttöön. Exel Compositesin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: ·  Kasvu: Liikevaihdon kasvu yli kaksi kertaa markkinakasvun ·  K...

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland