Avainluvut

Avainluvut

 Lataa excelissä

 

Tuhatta euroa 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Saadut tilaukset 110 693 100 757 86 531 74 778 83 374 82 327 69 784 73 842
Tilauskanta 1) 30 391 23 685 17 126 16 702 15 348 12 833 10 458 10 516
                 
Liikevaihto 103 784 96 608 86 255 73 079 80 196 79 253 69 290 75 998
Oikaistu liikevoitto 2) 7 160 5 018 6 319 2 621 4 770 9 361 5 543 5 899
% liikevaihdosta 6,9 5,2 7,3 3,6 5,9 11,8 8,0 7,8
                 
Katsauskauden tulos 2 397 386 4 212 198 2 844 5 702 3 080 2 031
                 
Liiketoiminnan nettorahavirta 3) 9 030 868 4 856 3 129 3 385 10 679 7 788 8 193
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,6 4,4 14,8 1,7 12,0 25,2 13,0 8,4
Velkaantumisaste, % 3) 114,9 96,3 30,3 12,2 2,0 -8,7 15,0 -3,4
                 
Tulos/osake, euroa 0,20 0,03 0,36 0,02 0,24 0,48 0,26 0,17
Oma pääoma/osake, euroa 2,23 2,18 2,43 2,27 2,58 2,50 1,92 2,64
Osinko/osake, euroa 0,18 0,18 0,30 0,10 0,22 0,20 0.00 4) 0,30
Hinta/voitto (P/E) 32,00 0,00 18,4 301,4 27,3 17,5 22,2 34,6
P/B-luku 2,91 1,83 2,69 2,21 2,53 3,36 2,99 2,23
                 
Henkilöstö keskimäärin 660 647 532 479 498 433 427 431
                 

1) Tilanne katsauskauden lopussa.
2) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.

3) Exel Composites Oyj on soveltanut IFRS16 -standardia 1.1.2019 lähtien ja noudattanut mallia, jossa vertailutietoja ei oikaista.
4) Joulukuussa 2013 osakkeenomistajille jaettiin varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta. 27.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland