Vastuullisuus

Vastuullisuus ja yritysvastuu

Vastuullisuus on tärkeä osa Exel Compositesin toimintaa, niin yhtiön omassa toiminnassa kuin valmistamiensa tuotteiden ja ratkaisujen kautta. Exel on sitoutunut vastuulliseen ja kestävään toimintaan avainarvojensa myötä: asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja rehellisyys, One Exel, ihmiset sekä innovaatio.

Liiketoimintamalli »
Riskienhallinta»

Exel Compositesin olennaiset vastuusllisuusaiheet on jaoteltu seuraavasti:

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuu

Hyvä hallinnointitapa

  • Vastuulliset tuotteet
  • Vastuullinen toiminta
  • Vastuullinen työnantaja
  • Työterveys ja turvallisuus
  • Monimuotoisuus ja syrjimättömyys
  • Ihmisoikeudet omassa toiminnassa ja hankintaketjussa
  • Yritysvastuun hallinnointi ja lakien, sääntöjen sekä määräysten noudattaminen
  • Anti-corruption and bribery

 

Arvonmuodostus ja taloudellinen vaikutus Exel Compositesin sidosryhmille

             

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista julkaistiin 28.2.2020 osana vuoden 2019 vuositilinpäätöstä ja siinä olevaa hallituksen toimintakertomusta »

Aiheeseen liittyvää verkkosivuilla www.exelcomposites.com

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland