Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

 

“Liiketoiminnan volyymi pysyi hyvällä tasolla, kustannussäästöohjelma eteni suunnitelmien mukaan”

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019

 

Vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi hieman. Nettokasvu liittyi pääasiassa ostettuun Diversified Structural Compositesiin eli DSC:hen, joka konsolidoitiin konsernin kirjanpitoon toukokuusta 2018 alkaen. Liikevaihdon vahva kasvu Rakentaminen & Infrastruktuuri-asiakassegmentissä jatkui toisella neljänneksellä tuulivoimatoimialan tukemana. Tätä kasvua kuitenkin osittain vesitti Teollisten sovellusten-asiakassegmenttiin kuuluvan telekommunikaatioalan lasku. Muut sovellukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

Maantieteellisesti katsottuna liikevaihto kasvoi merkittävästi Muu maailma-alueella DSC:n yrityskaupan ja muiden Exelin yksiköiden Amerikan viennin tukemana. Liikevaihdon lasku Aasian-Tyynenmeren alueella toisella neljänneksellä heijasteli pääasiassa telekommunikaatiovolyymien laskua. Euroopassa liikevaihto pysyi noin edellisvuoden tasolla.

Oikaistu liikevoitto parani hieman toisella neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Konsernin kustannussäästöohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Tämän hetkisen arvion mukaan kolmen miljoonan euron vuotuinen säästötavoite, jonka odotetaan vaikuttavan täysimääräisesti 2020, tullaan saavuttamaan. Siinä missä ensimmäisellä neljänneksellä keskityimme tuotannon sulkemiseen Saksassa (prosessi saatiin päätökseen huhtikuussa), toisella neljänneksellä pääpaino oli DSC:n kustannusrakenteen parantamisessa. Arvioimme, että näiden parannusten vaikutukset näkyvät jo kolmannesta neljänneksestä eteenpäin. Toisella vuosineljänneksellä DSC:n liiketulos oli vielä tappiollinen. Kiinassa olemme jatkaneet synergiasäästöjen maksimointia. Olemme identifioineet uuden tuotantopaikan, jonne kummankin olemassa olevan tehtaamme tuotanto voidaan siirtää. Uusi sijainti täyttää modernit ja tiukentuneet standardit kemian teollisuudelle Kiinassa.

Kesäkuussa 2019 vahvistimme strategiamme ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2019-2022. Otimme myös käyttöön nettovelkaisuustavoitteen. Yleisesti ottaen strategiset linjauksemme säilyvät ennallaan. Kerroimme kesäkuussa strategiamme mukaisesta päätöksestä laajentaa toimintaamme Kapfenbergissa, Itävallassa. Uuden tuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla ja sen kokonaiskustannuksen olevan 7 miljoonaa euroa. Merkittävästi kasvava tuotantokapasiteetti mahdollistaa Exelin lisäkasvun Keski-Euroopassa ja parantaa kykyämme palvella erityisesti Teollisten sovellusten asiakkaita.

Päivitetty 23.7.2019

 

 

Videohaastattelut

     

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland