Media

Media

          

21.3.2019 12:30 EET

Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2019. Yhtiökokouksen päätökset ovat seuraavat: Tilinpäätöksen vahvistaminen Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2018 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjo...

1.3.2019 09:00 EET

Muutoksia Exel Composites Oyj:n johtoryhmässä: Mikko Rummukainen nimitetty liiketoiminnan kehitysjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi

Mikko Rummukainen, 40, on nimitetty liiketoiminnan kehitysjohtajaksi (SVP, Business Development) ja Exel Composites Oyj:n konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.3.2019 alkaen. Hänellä on tekniikan tohtorin tutkinto fysiikasta Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta. Mikko Rummukainen on toiminut Exel Com...

28.2.2019 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n vuositilinpäätös 2018 julkaistu

Exel Composites on tänään 28.2.2019 julkaissut vuositilinpäätöksensä vuodelta 2018. Vuositilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, toimitusjohtajan katsauksen, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Exel Composites o...

15.2.2019 09:15 EET

Kutsu Exel Composites Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 21. päivänä 2019 kello 10:00 Scandic Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen ...

15.2.2019 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: “Vahva tilauskertymä Q4:llä”

Q4 2018 lyhyesti ·  Saadut tilaukset kasvoivat 35,8 prosenttia 29,1 miljoonaan euroon (Q4 2017: 21,4). ·  Liikevaihto kasvoi 19,2 prosenttia 26,7 miljoonaan euroon (22,4). ·  Oikaistu liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,3) eli 2,9 prosenttia liikevaihdosta (5,9 %). ·  Liiketoiminnasta ke...

15.2.2019 08:45 EET

Exel Composites jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ylimmälle johdolle

Exel Composites Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää Exel Compositesin ylimmälle johdolle. Vuoden 2019 suoriteperusteinen ohjelma on osa 4.5.2017 julkaistua pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää, jonka tavoitteena on johdon ja osakk...

1.2.2019 11:00 EET

Exel Composites Oyj sulkee Saksassa sijaitsevan tuotantolaitoksensa

Exel Compositesin tytäryhtiö Exel GmbH on sopinut paikallisen ammattiyhdistyksen Betriebsratin kanssa Saksassa sijaitsevan Voerden tuotantolaitoksen sulkemisesta 30.4.2019 mennessä. Voerden tuotantolaitos on Exelin pienin yksikkö, jossa on valmistettu komposiittiprofiileja pääasiassa telekommunikaat...

30.1.2019 15:10 EET

Exel Composites Oyj päivittää näkymiään vuoden 2018 liikevaihdon osalta

Exel Composites päivittää 31.10.2018 julkaistuja näkymiään vuoden 2018 liikevaihdon osalta ja arvioi liikevaihdon kasvavan merkittävästi vuodesta 2017. Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä tilauskertymä ja liikevaihto kehittyivät odotettua suotuisammin kasvaneen kysynnän johdosta erityisesti tuuli...

30.1.2019 09:00 EET

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Hallituksen kokoonpano Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 21.3.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hal...

1.11.2018 09:00 EET

Exel Compositesin tulosjulkistusajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2019

Exel Composites Oyj julkaisee seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2019: ·  Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018: 15.2.2019 noin klo 9:00 ·  Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu: 3.5.2019 noin klo 9:00 ·  Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: 23.7.2019 noin klo 10:00 ·  Liiketoimintakatsaus tam...

31.10.2018 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus 1-9 2018:“Amerikan yritysosto painoi kannattavuutta. Näkymiä päivitetty. Kustannussäästöohjelma aloitettu.”

Q3 2018 lyhyesti ·  Saadut tilaukset kasvoivat 28,1 prosenttia 24,7 miljoonaan euroon (Q3 2017: 19,3). ·  Liikevaihto kasvoi 13,3 prosenttia 23,1 miljoonaan euroon (20,4). ·  Oikaistu liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (1,6) eli 2,1 prosenttia liikevaihdosta (7,9). ·  Liiketoiminnan nettor...

3.10.2018 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

Exel Compositesin 22.3.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta ja yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut suurimmat osakkeenom...

24.7.2018 10:00 EET

Exel Composites Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2018: “Oikaistu liikevoitto jatkoi kasvuaan”

Q2 2018 lyhyesti ·  Saadut tilaukset kasvoivat 7,0 prosenttia 25,0 miljoonaan euroon (Q2 2017: 23,4). ·  Liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia 25,3 miljoonaan euroon (23,2). ·  Oikaistu liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (1,7) eli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (7,4). ·  Liiketoiminnan nettorah...

28.5.2018 09:45 EET

Muutoksia Exel Compositesin johtoryhmässä

Olli Tevä nimitetty myynti- ja markkinointijohtajaksi (SVP, Sales & Marketing), Kari Loukola Amerikan liiketoiminnan (SVP, Exel Composites Americas) ja DSC:n toimitusjohtajaksi Olli Tevä, 47, on nimitetty Myynti- ja markkinointijohtajaksi (SVP, Sales & Marketing) ja Exel Compositesin johtoryhmän jä...

9.5.2018 09:00 EET

Exel Composites Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2018:“Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä”

Q1 2018 lyhyesti ·  Saadut tilaukset laskivat 2,3 prosenttia 22,0 miljoonaan euroon (Q1 2017: 22,5). ·  Liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia 21,5 miljoonaan euroon (20,3). ·  Oikaistu liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,7) eli 8,3 % liikevaihdosta (8,2 %). ·  Liiketoiminnasta kertynyt rahav...

24.4.2018 09:45 EET

Täydennys Exel Compositesin 23.4.2018 klo 16:25 julkaistuun pörssitiedotteeseen koskien DSC:n yrityskauppaa

Liittyen Exel Compositesin 23.4.2018 klo 16:25 julkaistuun pörssitiedotteeseen koskien Diversified Structural Composites, Inc. (DSC”) yrityskauppaa, Exel Composites julkaisee lisätietoja DSC:n aiemmasta tuloskehityksestä ja taloudellisesta asemasta. Julkaistavat tunnusluvut perustuvat US GAAP-tilinp...

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland