Media

Media

          

1.10.2019 14:00 EET

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi on nimetty seuraavat henkilöt: ·  Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder ·  Rami Hakola, Danske Invest Rahastoyhtiö ·  Kalle Saariaho, OP-Rahastoyhtiö ·  Magnus Skåninger, Swedbank Robur Fonder sekä asiantuntijajäsenenä Reima K...

23.7.2019 10:00 EET

Exel Composites Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019: “Liiketoiminnan volyymi pysyi hyvällä tasolla, kustannussäästöohjelma eteni suunnitelmien mukaan”

Q2 2019 lyhyesti ·  Saadut tilaukset laskivat 4,7 prosenttia 23,8 miljoonaan euroon (Q2 2018: 25,0). ·  Liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia 26,5 miljoonaan euroon (25,3). ·  Oikaistu liikevoitto kasvoi 2,2 miljoonaan euroon (2,0) ja oli 8,5 prosenttia liikevaihdosta (7,8). ·  Liiketoiminnan n...

18.7.2019 09:00 EET

Exel Composites Oyj on allekirjoittanut sopimuksen kotimaisesta yritystodistusohjelmasta

Exel Composites Oyj on allekirjoittanut sopimuksen kotimaisesta 50 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta. Yhtiö voi laskea ohjelman puitteissa liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Rahoitusjärjestely monipuolistaa Exel Compositesin rahoituspohjaa sekä varmistaa konsernin normaalia ...

18.6.2019 09:00 EET

Exel Composites vahvistaa strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa sekä ottaa käyttöön nettovelkaisuustavoitteen

Exel Compositesin hallitus on vahvistanut yhtiön strategian ja pitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2019-2022. Uusi nettovelkaisuustavoite otettiin myös käyttöön. Exel Compositesin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: ·  Kasvu: Liikevaihdon kasvu yli kaksi kertaa markkinakasvun ·  K...

17.6.2019 12:00 EET

Exel Composites investoi uuteen tuotantolaitokseen Itävallassa

Exel Composites on päättänyt laajentaa toimintaansa Kapfenbergissa, Itävallassa, investoimalla uuteen tuotantolaitokseen. Kapfenbergin yksikössä valmistetaan erikoisprofiileja mm. sähkö- ja mekaaniselle teollisuudelle sekä rautatie- ja paperikoneteollisuudelle. ”Vanhan Kapfenbergissa sijaitsevan tu...

7.6.2019 14:30 EET

Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Exel Composites Oyj on 6.6.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahaston omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan. OP-Rahastoyhtiöt Oy:n hallinnoiman OP-...

6.5.2019 12:50 EET

Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Exel Composites Oyj on 6.5.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Lazard Freres Gestion SAS:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan. Lazard Freres Gestion SAS:n omistus on 3.5.2019...

3.5.2019 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi – maaliskuulta 2019: “Vahvaa kasvua ensimmäisellä vuosineljänneksellä”

Q1 2019 lyhyesti ·  Saadut tilaukset kasvoivat 28,1 prosenttia 28,2 miljoonaan euroon (Q1 2018: 22,0). ·  Liikevaihto kasvoi 25,9 prosenttia 27,1 miljoonaan euroon (21,5). ·  Oikaistu liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (1,8) eli 7,2 prosenttia liikevaihdosta (8,3 %). ·  Liiketoiminnasta ke...

5.4.2019 15:30 EET

Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Exel Composites Oyj on 5.4.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Lannebo Fonder AB:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan. Lannebo Fonder AB:n omistus on 4.4.2019 tehtyjen osakek...

21.3.2019 12:30 EET

Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2019. Yhtiökokouksen päätökset ovat seuraavat: Tilinpäätöksen vahvistaminen Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2018 tilinpäätöksen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjo...

1.3.2019 09:00 EET

Muutoksia Exel Composites Oyj:n johtoryhmässä: Mikko Rummukainen nimitetty liiketoiminnan kehitysjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi

Mikko Rummukainen, 40, on nimitetty liiketoiminnan kehitysjohtajaksi (SVP, Business Development) ja Exel Composites Oyj:n konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.3.2019 alkaen. Hänellä on tekniikan tohtorin tutkinto fysiikasta Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta. Mikko Rummukainen on toiminut Exel Com...

28.2.2019 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n vuositilinpäätös 2018 julkaistu

Exel Composites on tänään 28.2.2019 julkaissut vuositilinpäätöksensä vuodelta 2018. Vuositilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, toimitusjohtajan katsauksen, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Exel Composites o...

15.2.2019 09:15 EET

Kutsu Exel Composites Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 21. päivänä 2019 kello 10:00 Scandic Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen ...

15.2.2019 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: “Vahva tilauskertymä Q4:llä”

Q4 2018 lyhyesti ·  Saadut tilaukset kasvoivat 35,8 prosenttia 29,1 miljoonaan euroon (Q4 2017: 21,4). ·  Liikevaihto kasvoi 19,2 prosenttia 26,7 miljoonaan euroon (22,4). ·  Oikaistu liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,3) eli 2,9 prosenttia liikevaihdosta (5,9 %). ·  Liiketoiminnasta ke...

15.2.2019 08:45 EET

Exel Composites jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ylimmälle johdolle

Exel Composites Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää Exel Compositesin ylimmälle johdolle. Vuoden 2019 suoriteperusteinen ohjelma on osa 4.5.2017 julkaistua pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää, jonka tavoitteena on johdon ja osakk...

1.2.2019 11:00 EET

Exel Composites Oyj sulkee Saksassa sijaitsevan tuotantolaitoksensa

Exel Compositesin tytäryhtiö Exel GmbH on sopinut paikallisen ammattiyhdistyksen Betriebsratin kanssa Saksassa sijaitsevan Voerden tuotantolaitoksen sulkemisesta 30.4.2019 mennessä. Voerden tuotantolaitos on Exelin pienin yksikkö, jossa on valmistettu komposiittiprofiileja pääasiassa telekommunikaat...

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland