Tulokseen vaikuttavat tekijät

Taloudelliseen tulokseen vaikuttavat merkittävät tekijät

 

Exel Compositesin pääasialliset kannattavuuteen vaikuttavat kustannuserät ovat:

Tuloverot

Yllä oleva taulukko esittää tuloveron täsmäytyslaskelman ja tuloverojen kokonaismäärän niin kuin se on esitetty tuloslaskelmassa. Maksettujen tuloverojen kassavirtavaikutus oli vuonna 2017 EUR 0.7 miljoonaa (0.4).

Valuuttakurssit

Exel Compositesin toimintavaluutta on euro. Muita konsernin päävaluuttoja ovat AUD (Australia), GBP (Iso-Britannia), RMB (Kiina), SEK (Ruotsi), USD (USA) ja HKD (Hong Kong).

Vuonna 2018 valuuttakurssivaikutukset liikevaihtoon olivat -0,5 prosenttia.

Velkarakenne ja sopimukset

Konsernin korkoriski liittyy lähinnä konsernin lainoihin. Yhden prosenttiyksikön muutos korkokannassa vaikuttaa vuoden 2018 lopun tilanteen mukaan 296 (164) tuhatta euroa tulokseen.
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland