Avainluvut

Avainluvut

 Lataa excelissä

 

Tuhatta euroa

2019
1-6

2018
1-6

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Saadut tilaukset 51.977 46.975 100.757 86.531 74.778 83.374 82.327 69.784 73.842
Tilauskanta 1) 21.977 19.828 23.685 17.126 16.702 15.348 12.833 10.458 10.516
                   
Liikevaihto 53.572 46.796 96.608 86.255 73.079 80.196 79.253 69.290 75.998
Oikaistu liikevoitto 2) 4.196 3.759 5.018 6.319 2.621 4.770 9.361 5.543 5.899
% liikevaihdosta 7,8 8,0 5,2 7,3 3,6 5,9 11,8 8,0 7,8
                   
Katsauskauden tulos 1.186 1.981 386 4.212 198 2.844 5.702 3.080 2.031
                   
Liiketoiminnan nettorahavirta 3) 3.802 -1.277 868 4.856 3.129 3.385 10.679 7.788 8.193
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,7 11,4 4,4 14,8 1,7 12,0 25,2 13,0 8,4
Velkaantumisaste, % 3) 123,1 87,2 96,3 30,3 12,2 2,0 -8,7 15,0 -3,4
                   
Tulos/osake, euroa 0,10 0,17 0,03 0,36 0,02 0,24 0,48 0,26 0,17
Oma pääoma/osake, euroa 2,12 2,34 2,18 2,43 2,27 2,58 2,50 1,92 2,64
Osinko/osake, euroa     0,18 0,30 0,10 0,22 0,20 0.00 4) 0,30
Hinta/voitto (P/E)     0,00 18,4 301,4 27,3 17,5 22,2 34,6
P/B-luku     1,83 2,69 2,21 2,53 3,36 2,99 2,23
                   
Henkilöstö keskimäärin 671 613 647 532 479 498 433 427 431

 

1) Tilanne katsauskauden lopussa.
2) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.

3) Exel Composites Oyj on soveltanut IFRS16 -standardia 1.1.2019 lähtien ja noudattanut mallia, jossa vertailutietoja ei oikaista.
4) Joulukuussa 2013 osakkeenomistajille jaettiin varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta. 27.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.


 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland