Johdon liiketoimet

Johdon osakeomistus ja liiketoimet

 

Exel Composites tiedottaa johtohenkilöidensä ilmoittamista liiketoimista pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti.

Pörssitiedotteet: Johdon liiketoimet

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

 

Johdon osakeomistus 17.3.2020
(MAR:in mukainen ilmoitusvelvollisuus liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.

Nimi

Asema

Osakeomistus

 Reima Kerttula Hallituksen puheenjohtaja

16 900 *

 Pertri Helsky Hallituksen jäsen

5 743

 Helena Nordman-Knutson Hallituksen jäsen

4 601

 Jouko Peussa Hallituksen jäsen

5 743

 Maija Strandberg

Hallituksen jäsen

1 876

 Riku Kytömäki Toimitusjohtaja

71 588

 Mikko Kettunen Talousjohtaja

2 250

 YHTEENSÄ  

108 701

* Pitää sisällään henkivakuutuskuoren alla omistetut osakkeet
 

Muun johtoryhmän osakeomistus 17.3.2020
(ei MAR:in mukaista ilmoitusvelvollisuutta liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.

Nimi

Asema

Osakeomistus

 Callum Gough Tuotantojohtaja

10 604

 Tiina Bies Henkilöstöjohtaja

668

 Kari Loukola Amerikan liiketoiminnan, DSC:n toimitusjohtaja

6 888

 Mikko Rummukainen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja

2 203

 Kim Sjödahl Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja

10 646

 Olli Tevä Myynti- ja markkinointijohtaja

6 000

 YHTEENSÄ  

37 009

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland