Johdon liiketoimet

Johdon osakeomistus ja liiketoimet

 

Exel Composites tiedottaa johtohenkilöidensä ilmoittamista liiketoimista pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti.

Pörssitiedotteet: Johdon liiketoimet

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

 

Johdon osakeomistus 6.5.2019
(MAR:in mukainen ilmoitusvelvollisuus liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.

Nimi Asema

Osakeomistus

 Reima Kerttula  Hallituksen puheenjohtaja

16 900 *

 Pertri Helsky  Hallituksen jäsen

5 743

 Helena Nordman-Knutson  Hallituksen jäsen

4 601

 Jouko Peussa  Hallituksen jäsen

5 743

 Maija Strandberg

 Hallituksen jäsen

1 876

 Riku Kytömäki  Toimitusjohtaja

64 610

 Mikko Kettunen  Talousjohtaja

1 000

 YHTEENSÄ  

100 473

* Pitää sisällään henkivakuutuskuoren alla omistetut osakkeet
 

Muun johtoryhmän osakeomistus 31.3.2019
(ei MAR:in mukaista ilmoitusvelvollisuutta liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.

Nimi Asema

Osakeomistus

 Callum Gough  Tuotantojohtaja

9 837

 Tiina Bies  Henkilöstöjohtaja

0

 Kari Loukola  Amerikan liiketoiminnan, DSC:n toimitusjohtaja

6 000

 Mikko Rummukainen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja

1 706

 Kim Sjödahl  Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja

10 000

 Olli Tevä  Myynti- ja markkinointijohtaja

2 000

 YHTEENSÄ  

29 543

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland