Osake

Osake

 

Exel Compositesin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla Small Cap -ryhmässä.

Kaupankäyntitunnus    EXL1V
Osakepääoma, euroa    2 141 431
Osakkeiden lukumäärä, kpl    11 896 843
ISIN-koodi    FI0009007306
LEI-tunnus  

 743700205JAMGM80QD88

Listalle    19.10.1998

 

Exel Compositesilla on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Yhtiön osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaasti luovutettavia eikä yhtiön yhtiöjärjestys sisällä rajoituksia niiden luovutettavuudelle.

Exel Composites omistaa yhteensä 77 000 omaa osaketta, jotka ovat osa osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ylimmälle johdolle.

Exel Composites pyrkii jakamaan osinkona vähintään 40 % nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland