Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson ja Jouko Peussa. Toimikunta ehdottaa myös, että uudeksi jäseneksi valitaan Kirsi Sormunen. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija Strandberg (jäsen vuodesta 2019) on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Kirsi Sormunen (syntynyt 1957) on muun muassa VR Groupin, DNA:n sekä Sitran hallituksen jäsen. Sormusella on pitkä ura Nokiassa useissa eri talouden, rahoituksen ja kestävän kehityksen johtotehtävissä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Linkki tiedotteeseen (julkaistu 29.1.2020) »

 

Reima Kerttula
Syntynyt 1955, DI
Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
Hallituksessa vuodesta 2009
Suomen kansalainen

Omistaa 16 900 yhtiön osaketta* (31.12.2019)

* Pitää sisällään henkivakuutuskuoren alla omistetut osakkeet
 

Työkokemus
Amerplast yhtymän varatoimitusjohtaja ja osa-omistaja sekä operatiivisten yritysten toimitusjohtaja
Suominen Oyj:n Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen johtaja
Tamfelt Oyj Abp:n toimitusjohtaja           
Metso Fabrics Oy:n toimitusjohtaja
Johtaja, Paperi- ja kartonkiliiketoiminta-alue, Metso Paper Oyj

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen ja osa-omistaja, Amerplast yhtymä

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

______

 

Petri Helsky
Syntynyt 1966, DI, KTM

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2016
Suomen kansalainen

Omistaa 5 743 yhtiön osaketta (31.12.2019)

Työkokemus
Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja
Metsä Groupin johtoryhmän jäsen
Kemiran johtoryhmän jäsen
Kemiran Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja
Kemiran Paper-segmentin johtaja

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

______

 

Helena Nordman-Knutson
Syntynyt 1964, M.Sc (Pol. Sciences), KTM

Johtaja, partneri, Hallvarsson & Halvarsson
Hallituksessa vuodesta 2017
Suomen kansalainen

Omistaa 4 601 yhtiön osakkeita (31.12.2019)

Työkokemus
Myyntijohtaja ja vanhempi konsultti, Springtime
Head of Telecom Research, Pareto Öhman
Head of Telecom Research ja partneri, Öhman Fondkommission
Head of Telecom research SEB

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Alimak Group
Hallituksen jäsen, Lexington Group
Hallituksen jäsen, Catella Fondbolag
Hallituksen jäsen, SFF Sveriges Finansanalytikers Förening

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

______

 

Jouko Peussa
Syntynyt 1957, tekniikan lisensiaatti

Director, Innovation & Technology, Ingersoll Rand Compression Technologies
Hallituksessa vuodesta 2016
Suomen kansalainen

Omistaa 5 743 yhtiön osaketta (31.12.2019)

Työkokemus
Technology Director, Ingersoll Rand Compressed Air Systems and Services
Engineering Director EMEA, Ingersoll Rand Industrial Technologies
Engineering Director ESA, Ingersoll Rand Industrial Technologies

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

______

 

Kirsi Sormunen
Syntynyt 1957, KTM

Ei omista yhtiön osakkeita
Suomen kansalainen

Työkokemus
Head of Nokia Bridge, Vice President, CSR, Nokia
Vice President, Sustainability/CSO, Nokia Oyj
Vice President, Head of Environmental Affairs, Nokia Oyj
Vice President, Strategy Development, Nokia
Finance Director/CFO, Nokia Americas
 
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen, VR Group Oyj
Hallituksen jäsen, DNA
Hallituksen jäsen, Sitra
Hallituksen jäsen, Unicef Finland
Senior Advisor, Directors’ Institute of Finland, DIF Advisory Board Member, Lappeenranta University of Technology

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

______

 
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland