Etukäteistiedottaminen yhtiökokouksista

Etukäteistiedottaminen yhtiökokouksista osakkeenomistajille

 

Yhtiökokouskutsu tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjatussa kirjeessä tai muutoin todistettavalla tavalla kirjallisesti.

 
Henkilöt, joita osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa valittavaksi hallituksen jäseniksi julkaistaan yhtiökokouskutsussa edellyttäen, että henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisäksi muut jäsenehdokkaat, joita vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeenomistajista kannattaa ja jotka ovat antaneet suostumuksensa valintaan, tulee julkaista yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouskutsun toimittamisen jälkeen asetetut ehdokkaat on julkistettava erikseen. Lisäksi yhtiökokouskutsussa tulee julkaista hallituksen tai osakkeenomistajien, jotka omistavat vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdotus ulkopuolisen tilintarkastajan valinnaksi.
 
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä vaadittava taloudellinen informaatio on osakkeenomistajien saatavilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla. Suomen listayhtiöiden hallintokoodin kohdan 1 mukaisesti yhtiökokouksen pöytäkirja mukaan lukien äänestystulokset sekä pöytäkirjan liitteet jotka liittyvät päätöksentekoon, ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.
 

Osakkeenomistajien osallistuminen yhtiökokoukseen

Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland