Tehtävät

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävät

 

Toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa lakien ja määräysten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Koska hallituksen tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan toiminnan valvonta, ei Exel Compositesin toimitusjohtajaa voida valita hallituksen jäseneksi. Toimitusjohtajan vastuulla on yllä mainittujen lakien ja määräysten ja hallituksen antamien päätösten lisäksi mm. varmistaa liiketoiminnan kasvu, akvisitiot ja muut strategiset projektit, omistaja-arvon kasvu, kannattavuus ja toiminnan tehokkuus sekä investoinnit hallituksen määrittelemissä rajoissa.
 
Yhtiöllä on käytössä toimitusjohtajaa koskeva toimintaohje, jonka mukaan yhtiön juoksevaa hallintoa tulee hoitaa.
 
Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä ja hän on myös johtoryhmän jäsen. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi talous- ja hallintojohtaja, tuotekehitys- ja teknologiajohtaja, myynti- ja markkinointijohtaja, henkilöstöjohtaja, SVP Operations ja SVP strategiset projektit. Toimitusjohtaja tekee esityksen johtoryhmän jäsenistä hallitukselle, ja hallitus vahvistaa johtoryhmän lopullisen kokoonpanon. Toimitusjohtaja myös johtaa johtoryhmän toimintaa. Johtoryhmä kokoontuu kuudesta kymmeneen kertaan vuodessa ja sen tehtäviin kuuluvat liiketoiminnan juoksevan hallinnon hoitamisen ja kaikkien liiketoiminta-alueiden kehittämisen lisäksi mm. liiketoiminta- ja strategisten suunnitelmien laadinta ja niiden toimeenpano.
 
Toimitusjohtaja tekee ehdotuksen muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta hallitukselle, joka päättää palkitsemisesta.
 
Exel Compositesin hallitus on hyväksynyt yhtiön ylimmälle johdolle suunnatun pitkän aikajänteen kannustusohjelman periaatteet.
 
Lisätietoja toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista ja toimitusjohtajasopimuksesta sekä johtoryhmän taloudellisista etuuksista vuonna 2017 on saatavilla palkka- ja palkkioselvityksestä.
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland