Tilintarkastus

Tilintarkastus

 

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

nsernin tilintarkastuspalkkiot vuonna 2019 olivat 201 (219) tuhatta euroa. Muita tilintarkastusyhteisön suorittamia veropalveluja ostettiin 12 (29) tuhannella eurolla ja muita palveluja ostettiin 63 (174) tuhannella eurolla.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastuksen tehtävänä läpi vuoden on todistaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Ulkomaiset tytäryhtiöt kuuluvat vuosittaisen tilintarkastusohjelman piiriin.
 
Hallitus tapaa tilintarkastajaa vähintään kerran vuodessa.

Lisäksi tilintarkastaja suorittaa tilikauden aikana valvontatilintarkastusta harkintansa ja yhtiön kanssa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päivitetty 20.3.2020

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland