Exel Composites > English > Investor > fi > Konsernihallinnointi > Hallitus > Monimuotoisuusperiaatteet

Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

 

 

Exel Compositesin nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus yhtiön hallituksen jäseniksi. Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

 

Monimuotoisen ja tasapainoisen kokoonpanon saavuttamiseksi hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin jäsenten henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja taustoihin:

  • Koulutuksellinen tausta
  • Ammatillinen kokemus ja osaaminen
  • Kansainvälinen tausta ja yleinen näkemys
  • Ikä
  • Sukupuoli

Tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina.

Hallituksella tulee myös olla asianomaista kokemusta ja osaamista yhtiön toimintaan liittyvissä vastuullisuusasioissa.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Muutokset monimuotoisuusperiaatteisiin

 

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävä on tarkistaa ja hyväksyä hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

 

Mikäli muutoksia tehdään, nimitystoimikunnan puheenjohtaja toimittaa tarkistetun ja hyväksytyn version näiden periaatteiden englanninkielisestä versiosta yhtiölle yhdessä kokouspöytäkirjan samassa yhteydessä, kun hän toimittaa yhtiölle nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi.

 

 

Päivitetty tammikuussa 2019 Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksen mukaisesti.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland