Konsernihallinnointi

Konsernihallinnointi

Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä. Tässä kirjatut periaatteet täydentävät sovellettavaa lainsäädäntöä.

Lisäksi Exel Composites noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavilla osoitteesta www.cgfinland.fi.

Exel Composites Oyj:n hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisessa.

 

 

Selvitykset

Kieli

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2019

englanti | suomi
englanti | suomi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2018

englanti | suomi
englanti | suomi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Palkka- ja palkkioselvitys 2017

englanti | suomi
englanti | suomi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 2016

englanti | suomi
englanti | suomi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Palkka- ja palkkioselvitys 2015

englanti | suomi
englanti | suomi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

englanti | suomi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

englanti | suomi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

englanti | suomi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

englanti | suomi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

englanti | suomi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

englanti| suomi

 

 

Päivitetty 28.2.2020

 

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland