Tuotantolaitokset ja teknologiat

Tuotanto ja teknologiat

 

Exel Compositesilla on tuotantoa kuudessa eri maassa.

Exel Compositesin käyttämät tuotantoteknologiat

Pultruusio Pullwinding Co-winding

Jatkuva-
toiminen
laminointi

Muita menetelmiä

Pultruusio eli suulakeveto on tuotantomenetelmä, missä muovautuvaa raaka-ainetta vedetään suulakkeen läpi. Se on erityisesti jatkuvilla kuiduilla lujitettujen putkien, profiilien yms. valmistusmenetelmä, jossa impregnoituja kuituja vedetään muodon antavien suulakkeiden läpi samalla kun muoviaine kovetetaan lämmöllä (kertamuovi) tai jäähdytetään kovaksi (kestomuovi).

Pullwinding on pultruusion ja kelauksen yhdistelmä, minkä avulla voidaan valmistaa ohutseinämäisiä putkia ja profiileja.

 

 

 

Co-windingissa käytetään poikittaiskelattuja kuituja, mikä mahdollistaa tuotteen optimaalisen lujuuden. Co-winding-valmistusmenetelmä mahdollistaa kartiomaisten tuotteiden, kuten esimerkiksi maastohiihtosauvaputkien valmistuksen.

Jatkuvatoimista laminointia käytetään erittäin ohuiden komposiittilevyjen valmistamisessa mm. suksiteollisuudelle.

Pre-preg

Filament winding

Extruusio

Lue lisää »

Lue lisää »

 

Lue lisää »

Lue lisää »

     

 

Pultruusioteknologiat ovat valtaosin itse kehitettyjä, ja niiden edut ovat jatkuvatoimisuus, tuoterakenteiden ääretön variointimahdollisuus ja kuiturakenteiden tarkka kontrolloitavuus prosessin eri vaiheissa. Nämä ominaisuudet takaavat tuotteiston tasalaatuisuuden ja korkean laatutason.

 

 

Päivitetty 4.5.2019

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland