Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

 

“Kannattavuus parani merkittävästi”

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019

 

2019 oli Exel Compositesille kannattavan kasvun vuosi. Liikevaihto jatkoi kasvuaan vuonna 2019 saatujen tilausten kasvun siivittämänä. Rakentaminen & Infrastruktuuri -liiketoimintasegmentti ja nimenomaisesti siihen sisältyvä tuulivoima-toimiala kasvattivat liikevaihtoa. Tuulivoima on kasvava markkina ja siitä on nopeasti tullut Exelin suurin asiakastoimiala. Muut sovellukset- asiakassegmentin liikevaihto kehittyi hyvin vuonna 2019 puolustusvälinesovellusten kasvun myötä. Exelillä on pitkä kokemus puolustusvälinealalle kehitettävistä tuotteista kuten naamioverkkojen tukivarsista. Teolliset sovellukset- asiakassegmentin liikevaihto sen sijaan laski johtuen pääasiassa telekommunikaation alhaisemmista volyymeista.

Vuoden 2019 neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski hieman saatujen tilausten kasvusta huolimatta. Liikevaihdon kasvu tuulivoimassa, kuljetusvälineissä ja puolustusvälineissä ei aivan riittänyt kompensoimaan laskua telekommunikaatio- sekä rakennus- ja infrastruktuuritoimialoilla.

Maantieteellisesti katsottuna liikevaihto kasvoi vuonna 2019 Muu maailma- alueella Exelin Euroopan ja Kiinan yksiköiden lisääntyneen Pohjois-Amerikan viennin tukemana. Liikevaihto Aasian-Tyynenmeren sekä Euroopan alueilla oli noin edellisvuoden tasolla. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu Aasian-Tyynenmeren alueella ei riittänyt korvaamaan laskua Pohjois-Amerikassa, jonka liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti tuulivoimavolyymien vaihtelu.

Oikaistu liikevoitto parani merkittävästi vuonna 2019 pääasiassa tuulivoima-alan kannattavan kasvun sekä konsernin kustannussäästöohjelman johdosta. Säästöohjelma saatiin päätökseen vuonna 2019 suunnitelmien mukaan. Ohjelmalle alun perin asetettu tavoite oli saavuttaa yhteensä kolmen miljoonan euron säästöt vuonna 2020. Vuonna 2019 kustannussäästöohjelmalla oli jo noin 2 miljoonan euron positiivinen vaikutus konsernin kannattavuuteen. Ohjelman kokonaiskannattavuusvaikutus vuonna 2020 tulee olemaan yhteensä noin 3 miljoonaa euroa vuoden 2018 kustannusrakenteeseen verrattuna. Tärkeimmät ohjelman puitteissa toteutetut toimenpiteet olivat tuotantolaitoksen sulkeminen Saksassa, parannukset Exel USA:n kulurakenteessa sekä tuotannon tehostustoimet ja synergiasäästöt Kiinassa.

Toimenpiteet Exel USA:n kannattavuuden parantamiseksi etenivät, mutta tulos ei kääntynyt positiiviseksi vielä vuonna 2019. Siinä missä kustannusrakenteen muutokset paransivat kannattavuutta, edellisvuotta alhaisempien volyymien vaikutus oli päinvastainen. Vuoden 2019 aikana tehty kustannusrakenteen ja organisaation tehostaminen antaa kuitenkin Exel USA:lle hyvät lähtökohdat vuoteen 2020.

Vuonna 2019 Exel Composites päätti laajentaa toimintaansa investoimalla uuteen tuotantolaitokseen Itävallassa. Vanhan tuotantolaitoksen kapasiteetti on rajoittanut kasvua Keski-Euroopassa ja merkittävä lisäkapasiteetti parantaa Exelin kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin. Uuden tuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Exel on johtava toimija komposiittialalla ja pultruusioyhtiöistä ainoa, jolla on toimintaa kaikilla päämarkkinoilla. Kiinnostus komposiittimateriaaleja kohtaan kasvaa ja globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen, kestävä kehitys sekä elinkaarikustannusten hallinta lisäävät komposiittien kysyntää. Esimerkiksi energiatehokkuusvaatimusten kasvun kuljetusvälineteollisuudessa ja ruostumattomien materiaalien yleistymisen rakennusteollisuudessa arvioidaan lisäävän komposiittien käyttöä. Komposiittimarkkinoiden odotetaan kasvavan 2-5 prosentin vuosivauhtia vuosina 2018-2023, eniten Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Exelin tavoitteena on hyödyntää näitä trendejä tarjoamalla asiakkaillemme kysyntään vastaavia, houkuttelevia tuotteita.

 

Videohaastattelut

     

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland