Markkinaympäristö

Markinaympäristö

 

Exel Composites toimii maailmanlaajuisesti komposiittimarkkinoilla ja palvelee asiakkaita kolmella eri asiakassegmentillä.

Teolliset sovellukset

Telekommu-
nikaatio
Paperi-
teollisuus
Sähkö-
teollisuus
  Kone-
teollisuus
Kuljetusväline-
teollisuus

 

Rakentaminen & Infrastruktuuri

 

Muut sovellukset

Rakentaminen & infrastruktuuri Energia-
teollisuus
Puhdistus &
kunnossapito
Urheilu &
Vapaa-aika
Muu
teollisuus

 

Teollisuusjärjestöjen, kuten JEC:in ja Lucintelin, mukaan komposiitit edustavat vain noin yhtä prosenttia globaalista materiaalimarkkinasta, jota hallitsevat teräs, muovi ja alumiini. Lisäksi pultruusiomenetelmällä valmistetut komposiitit edustavat kaiken kaikkiaan alle viittä prosenttia komposiittimarkkinasta, jonka arvioidaan olevan kooltaan noin 3 miljardia dollaria. Exel Composites näkee kasvumahdollisuuksia sekä komposiiteille osana materiaalimarkkinaa että pultruusiolle tuotantomenetelmänä komposiittimarkkinan sisällä.

Kasvuajurit

Globaalin komposiittimarkkinan vuosittaisen kasvun arvioidaan vaihtelevan toimialan, markkinamääritelmän ja lähteen mukaan 2–5 prosentin välillä vuosina 2018–2023.

Kuljetusvälinetoimiala, johon sisältyy mm. ilmailuala, on tällä hetkellä suurin markkina ja energiatoimiala kasvaa voimakkaimmin.

Maantieteellisesti tarkasteltuna Aasia on suurin ja nopeimmin kasvava markkina maailmanlaajuisesti. Yksin Kiinan arvioidaan edustavan yli puolta globaalista kasvusta. Pohjois-Amerikka on sekä toiseksi suurin että toiseksi nopeimmin kasvava komposiittimarkkina. Kasvun odotetaan olevan hitaampaa kehittyneellä Euroopan markkinalla, joka on kooltaan jo nyt Aasian ja Pohjois-Amerikan markkinoita jäljessä.

Kiinnostus komposiittimateriaaleja kohtaan kasvaa ja globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen, kestävä kehitys sekä elinkaarikustannusten hallinta lisäävät komposiittien kysyntää. Esimerkiksi:

  • Kasvavat vaatimukset energiatehokkuudelle erityisesti kuljetusvälineteollisuudessa
  • Kasvava tarve ruostumattomille sovelluksille
  • Suurempi fokus lopputuotteiden elinkaarikustannuksiin ja kestävyyteen esimerkiksi rakennusteollisuudessa
  • Digitalisaation myötä kasvavat vaatimukset telekommunikaatioverkoille
     

Markkinaosuus

Komposiittimarkkina on sirpaloitunut. Vaikka Exel Composites ei ole suuri yhtiö, se on kuitenkin johtava toimija omassa kategoriassaan ja pultruusioyhtiöistä ainoa, jolla on merkittävä asema kaikilla tärkeimmillä markkinoilla eli Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämä globaali tuotantoverkosto erottaa Exelin muista pultruusioyhtiöistä ja mahdollistaa tasapäisen kilpailun perinteisten materiaalien toimittajien kanssa.

Exel Composites arvioi yhtiön aseman pultruusiomarkkinalla parantuneen vuonna 2019. Exelin liikevaihto on kasvanut erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoilla, jossa yhtiö on ollut fyysisesti läsnä Diversified Structural Compositesin (DSC) yritysostosta eli huhtikuusta 2018 lähtien.

Exel Compositesin asiakaskunta on hajaantunut useille toimialoille ja markkinoille, joka tarkoittaa että yhtiön kilpailijat löytyvät yleensä yksittäisten toimialojen ja markkinoiden sisältä. Pääasiallisiin kilpailijoihin lukeutuvat esimerkiksi tanskalainen Fiberline, ranskalainen Epsilon sekä yhdysvaltalaiset Creative Pultrusion ja Strongwell.

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland