Exel sijoituskohteena

Exel sijoituskohteena

 Viisi syytä sijoittaa Exel Compositesiin:

Toimimme kasvavilla markkinoilla

  • Globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen, väestörakenteen muutos, kestävä kehitys sekä elinkaarikustannusten hallinta kasvattavat komposiittimateriaalien kysyntää
  • Uusia liiketoimintamahdollisuuksia, teknologioita ja sovelluksia löytyy kaikilla Exelin asiakassegmenteillä ja markkina-alueilla

Meillä on vuosikymmenien kokemus ja korkean tason teknologiaosaamista

 
  • Panostamme vahvasti innovaatioon ja itse kehitettyä komposiittiteknologiaamme edistetään jatkuvasti
  • Komposiittiosaamisemme on vuosikymmenien kokemuksen tulos

Asiakaskuntamme on hajaantunut useille eri toimialoille ja markkinoille

 
  • Hajaantunut asiakaskunta vähentää riskiä suurille volyymiheilahteluille
  • Asiakassuhteemme ovat pitkäaikaisia kumppanuuksia ja avainasiakkaamme ovat lojaaleita. Exel on useiden asiakkaiden ainoa komposiittitoimittaja

 

Meillä on selkeät pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja strategia niiden saavuttamiseksi

 
  • Tavoitteemme on olla kasvava, kannattava ja pääoman käytöltään tehokas yritys
  • Strategiamme perustuu viiteen pilariin: 1) kasvu yhdessä avainasiakkaiden kanssa kilpailuetua ja ylivertaista asiakaspalvelua tuottamalla, 2) johtava asema Kiinassa, 3) aidosti globaalin markkina-aseman luominen, 4) uudet komposiittiteknologiat, sekä 5) laajentuminen kasvaviin/ uusiin sovelluksiin.

Olemme globaalisti paikallisia

 
  • Olemme maailmanlaajuinen toimija, jolla on mahdollisuus konsolidoida fragmentoitunutta markkinaa
  • Maailmanlaajuisin myyntiverkostomme lisäksi meillä on tuotantolaitoksia kuudessa eri maassa

 

 

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland