Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

 

Exel Compositesin hallitus on vahvistanut yhtiön strategian ja pitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2019-2022. Uusi nettovelkaisuustavoite otettiin myös käyttöön.
Pörssitiedote 18.6.2019

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat:

Taloudelliset tavoitteet arvioidaan suhdannekierron yli. Mahdolliset yritysostot saattavat vaikuttaa pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Visio, strategia ja arvot »

 

Osinkopolitiikka

Exel Compositesin tavoite on jakaa osinkona vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

 

Aiemmin julkaistua

Pörssitiedote, 4.11.2014

  • Kasvu: Liikevaihdon kasvu 2x keskimääräinen markkinakasvu
  • Kannattavuus: Liikevoittoprosentti yli 10 prosenttia liikevaihdosta
  • Pääoman käytön tehokkuus: Sijoitetun pääoman tuottoprosentti yli 20 prosenttia
  • Exel Composites pyrkii jakamaan vuosittain osinkona noin 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

Tilinpäätöstiedote 2008, 13.2.2009

  • Kasvu: Keskimääräinen vuosittainen orgaaninen kasvu ylittää toimialan markkinoiden kasvuvauhdin
  • Liikevoitto: Vähintään 10 prosentin liikevoitto nettomyynnistä
  • Osinkopolitiikka: Vuosittain osinkona jaetaan vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.


 

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland