Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

YT-neuvottelut käynnistetään Exel Composites -konsernin Suomen yksiköissä

EXEL COMPOSITES OYJ                                            PÖRSSITIEDOTE                            19.6.2012 klo 13.00                          1 (1)

YT-NEUVOTTELUT KÄYNNISTETÄÄN EXEL COMPOSITES –KONSERNIN SUOMEN YKSIKÖISSÄ

Exel Composites –konsernin Suomen yksiköissä käynnistetään yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut 25.6.2012. Neuvottelut koskevat kaikkia Suomen yksiköissä toimivia toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä.

Tällä hetkellä Exel Composites –konsernin Suomen yksiköt työllistävät 203 henkilöä, joista 133 työskentelee Joensuun tehtaalla ja 51 Mäntyharjun tehtaalla. Lisäksi konsernitoiminnoissa työskentelee 19 henkilöä. Toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä on yhteensä 76. Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden osalta arvioidaan olevan tarpeen vähentää työvoimaa enintään 9 henkilöä. Lisäksi harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia ko. henkilöstöryhmille. Vastaava pysyvä säästö henkilökustannuksissa voidaan saavuttaa myös muulla tavoin. Työvoiman vähentämistarve ja lomautukset eivät koske tuotannon työntekijöitä. Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen viikon 28 aikana.

”Tulemme tehostamaan ja sopeuttamaan toimintojamme vastaamaan paremmin vallitsevaa markkinatilannetta. Tarvittavia säästöjä arvioidaan saavutettavan päällekkäisiä toimintoja karsimalla sekä tehtävien ja organisaation uudelleenjärjestelyillä tavoitteena toiminnan tehostaminen”, Exel Composites Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Korpimies toteaa.

Vantaalla 19.6.2012

EXEL COMPOSITES OYJ

Vesa Korpimies

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

EXEL COMPOSITES LYHYESTI

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland