Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Composites Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta yhtiön johdolle

EXEL COMPOSITES OYJ               PÖRSSITIEDOTE                            4.6.2012 klo 9.00                              

EXEL COMPOSITES OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT UUDESTA PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINOHJELMASTA YHTIÖN JOHDOLLE

Exel Composites Oyj:n hallitus on hyväksynyt uuden kannustinjärjestelmän yhtiön johdolle. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. Uusi järjestelmä sisältää osakkeiden omistuksen perusteella jaettavia lisäosakkeita (matching shares) ja pitkäaikaisen rahamääräisen kannustusohjelman, ja se on suunnattu 18:lle johtoon kuuluvalle henkilölle ansaintajaksolla 2012-2014. Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat uuden kannustinohjelman piiriin.

Uudessa järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2012-2014. Ennakkoedellytyksenä lisäosakkeiden saamiselle järjestelmän nojalla on, että johtoon kuuluva omistaa yhtiön osakkeita hallituksen päätöksen mukaisesti. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio ansaintajaksolta 2012-2014 perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR).

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012-2014 maksetaan vuonna 2015.

Ansaintajakson 2012-2014 perusteella maksettava enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään 900.000 euron arvoa rahamääräisen kannustusohjelman osalta ja enintään 30.000 Exel Composites Oyj:n osakkeen arvoa lisäosakkeiden osalta.

Vantaalla 4.6.2012

EXEL COMPOSITES OYJ

Vesa Korpimies
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland