Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2012

 

EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2012

TAMMI-MAALISKUU 2012 LYHYESTI
 
- Liikevaihto oli tilikauden aikana 20,5 (21,5) miljoonaa euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä ollen 4,8 prosenttia pienempi kuin vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä
- Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna 3,1 miljoonaan euroon vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 8,9 (14,6) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +1,5 (+1,6) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,20) euroa
 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2012
 
Talouden yleiseen kehittymiseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa komposiittituotteiden kysyntään. Markkinoilla vallitsevien olosuhteiden vuoksi näkyvyys on heikko.
 
Exel Composites suhtautuu vuoteen 2012 varauksella, mutta jatkaa pitkän aikavälin toimenpiteitä kilpailuaseman vahvistamiseksi ja panostaa edelleen kasvaviin markkinasegmentteihin kannattavan kasvun strategian jatkamiseksi. 
 
 
TOMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT
 
”Heikko kysyntä jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto pieneni 4,8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kuitenkin hieman edellisistä vuosineljänneksistä ollen 20,5 miljoonaa euroa. Markkinakysyntä jatkui hyvänä rakennus- ja infrastruktuurimarkkinasegmentissä sekä sähköteollisuudessa. Telekommunikaatio- ja koneteollisuustuotteiden kysyntä pieneni edellisvuodesta.
 
Konsernin liikevoitto oli 1,8 (3,1) miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoiton pieneneminen johtui pääasiallisesti pienentyneistä myyntivolyymeista ja kasvaneista henkilöstökustannuksista. Lisäksi kohonneet raaka-ainekustannukset ja uusien tuotteiden aloituskustannukset vaikuttivat katteeseen heikentävästi. Jatkoimme toimenpiteitä vaikutusten pienentämiseksi siirtämällä osan kohonneista kustannuksista markkinoille nostamalla tuotehintoja. Tuotehintoja on edelleen nostettava pienentääksemme kohonneiden kustannusten negatiivisia vaikutuksia.
 
Vuoden 2011 loppupuolella aloitettua ExelWay-projektia jatkettiin. Projekti tähtää yhteistyön parantamiseen ja prosessien yhtenäistämiseen yksiköiden välillä. Projektin tulokset mukaan lukien uudet ja tehokkaat liiketoimintaprosessit ja parhaat käytänteet otetaan käyttöön tuottavuuden parantamiseksi.
 
Näkyvyys on edelleen heikko ja suhtaudumme tulevaisuuteen varauksella. Jatkamme kannattavan kasvun strategiaa ja investoimme uusien tuotteiden kehittämiseen, asiakaskuntamme laajentamiseen keskittymällä myyntiin sekä kustannusten hallintaan. Olemme valmiita tekemään myös voimakkaampia toimenpiteitä hiljentyneen kysynnän ja jatkuvan epävarmuuden vaikutusten vähentämiseksi.”
 
 
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com
 
 
Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta PDF-tiedostosta.
Exel Composites Q1 2012 suomi
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland