Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstitedote 2011

 

EXEL COMPOSITES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011

LOKA-JOULUKUU 2011 LYHYESTI
 
- Liikevaihto oli 19,8 (19,3) miljoonaa euroa vuoden 2011 neljännellä vuosineljänneksellä, joka oli 2,2 prosenttia parempi kuin vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä
- Liikevoitto oli vuoden 2011 neljännellä vuosineljänneksellä 1,8 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa) eli 8,9 (16,1) prosenttia liikevaihdosta
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,19) euroa
 
TAMMI-JOULUKUU 2011 LYHYESTI
 
- Liikevaihto kasvoi tilikauden aikana 85,1 (72,9) miljoonaan euroon ja oli 16,8 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010
- Liikevoitto oli tilikauden aikana 11,1 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa) eli 13,0 (12,9) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +9,6 (+12,0) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,67 (0,57) euroa
- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,50 (0,50) euroa osakkeelta
 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2012
 
Exel Composites –konsernin vuoden 2011 tulos oli vahva myynnin ja liikevoiton kehittyessä suotuisasti.
 
Kysyntä hiljeni vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä. Talouden yleiseen kehittymiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa komposiittituotteiden kysyntään. Markkinoilla vallitsevien olosuhteiden vuoksi näkyvyys on heikko.
 
Exel Composites suhtautuu vuoteen 2012 varauksella, mutta jatkaa pitkän aikavälin toimenpiteitä kilpailuaseman vahvistamiseksi ja panostaa edelleen kasvaviin markkinasegmentteihin kannattavan kasvun strategian jatkamiseksi.
 
 
 
TOMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT
 
”Maailmanlaajuinen talouden elpyminen, joka alkoi vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla, jatkui vuonna 2011. Vuoden 2011 ensimmäinen puolisko oli vahvan kasvun aikaa Exel Compositesille. Pultruusioprofiilien kysyntä kasvoi vuoden 2011 kolmannelle neljännekselle saakka, jolloin ensimmäiset merkit talouden hiljenemisestä olivat nähtävillä.
 
Vuonna 2011 jatkoimme voimakasta panostusta asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen ja toimme markkinoille useita uusia tuotteita erityisesti ikkuna- ja oviprofiilimarkkinoille, sähköteollisuuteen ja koneteollisuuden sovelluksiin. Markkinakysyntä telekommunikaatiossa ja lentokenttätuotteissa oli myös hyvä.
 
Liikevaihto kasvoi läpi koko katsauskauden, ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Liikevaihto kasvoi 16,8 prosenttia 85,1 (71,9) miljoonaan euroon ja liikevoitto parani 17,5 prosenttia edellisvuoden 9,4 miljoonasta eurosta 11,1 miljoonaan euroon vuonna 2011. Liiketoiminnasta kertynyt kassavirta oli positiivinen ollen 9,6 (12,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu hidastui kuitenkin kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä.
 
Kohonneet raaka-ainekustannukset mukaan lukien Euroopan komission Kiinasta tuodulle lasikuidulle asetetut polkumyyntitullit alkoivat vaikuttaa katteeseen heikentävästi. Exel Composites on korottanut tuotehintoja, etsinyt vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä sekä lisännyt tuotantoa Exelin Nanjingin yksikössä Kiinassa vähentääkseen polkumyyntitullien vaikutusta. Nostamme tuotehintoja edelleen pienentääksemme kohonneiden kustannusten negatiivisia vaikutuksia.
 
Vuonna 2011 keskityimme edelleen organisaation kehittämiseen. Jatkoimme lisäresurssien kohdentamista myyntiin ja asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen. Kim Sjödahl nimitettiin tuotekehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.2.2012 alkaen tavoitteena kehittää globaalia teknisen myynnin organisaatiota edelleen. Käynnistimme myös ExelWay-projektin, joka tähtää yhteistyön parantamiseen ja prosessien yhtenäistämiseen yksiöiden välillä. Projektin tavoitteena on tunnistaa konsernin parhaat käytännöt ja luoda uusia tehokkaita liiketoimintaprosesseja. Konsernilaajuisia käytäntöjä edistävät myös globaalit ERP- ja CRM –järjestelmät, jotka on nyt otettu käyttöön.
 
Erilaiset toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi tuottivat positiivisia tuloksia. Erityisen hyviä tuloksia saavutettiin Nanjingin yksikössä Kiinassa.
 
Exel Compositesilla on edelleen vahva asema pultruusioteollisuudessa. Menestyksemme perustuu proaktiiviseen myyntityöhön, jatkuvaan innovaatioon ja läheiseen tuotekehitykseen asiakkaiden kanssa. Komposiitit kasvavat uusien sovellusten myötä. Jatkamme kannattavan kasvun strategiaa keskittymällä vahvasti myynnin kehittämiseen nykyisille ja uusille asiakkaille.”
 
 
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com
 
 
Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta PDF-tiedostosta.
 
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland