Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus

 

EXEL COMPOSITES OYJ      PÖRSSITIEDOTE            12.12.2011 klo 13.00     1 (1)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS
 
Tänään saamamme tiedon mukaan Evli Pankki Oyj:n (kaupparekisteritunnus 0533755-0) osuus Exel Composites Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 5 prosenttia 9.12.2011.
 
Myytyään 50.000 Exel Composites Oyj:n osaketta kauppapäivällä 9.12.2011, Evli Rahastoyhtiö Oy:n (kaupparekisteritunnus 0744659-0) hallinnoiman sijoitusrahaston osuus Exel Compositesin äänimäärästä ja osakepääomasta pieneni 4,77 prosenttiin 9.12.2011.
 
Omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakepääomasta Evli-konsernin sisällä jakaantui seuraavasti 9.12.2011:
 
Evli Pankki Oyj
Osakkeiden kpl-määrä: 0
Osuus osakepääomasta: 0 %
Osuus äänimäärästä: 0 %
 
Evli Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot
Osakkeiden kpl-määrä: 567.900
Osuus osakepääomasta: 4,77 %
Osuus äänimäärästä: 4,77 %
 
  
Vantaalla 12.12.2011
 
 
Exel Composites Oyj
  
Vesa Korpimies
toimitusjohtaja
 
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,
puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,
puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com
 
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com
 
EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.
Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland