Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011

 

EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2011  

Heinä-syyskuu 2011 lyhyesti
 
- Liikevaihto kasvoi 20,5 (18,7) miljoonaan euroon eli 9,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna
- Liikevoitto oli 2,6 (2,7) miljoonaa euroa ollen 12,5 (14,3) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen, +2,5 (+2,8) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,16) euroa
 
Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti
 
- Liikevaihto kasvoi 65,4 (53,5) miljoonaan euroon tammi-syyskuussa 2011 ollen 22,1 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2010 vastaavalla ajanjaksolla
- Liikevoitto oli 9,3 (6,3) miljoonaa euroa eli 14,3 (11,8) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen, +6,5 (+6,9) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,56 (0,38) euroa
 
Näkymät vuodelle 2011
 
Kysyntä pultruusioteollisuudessa on parantunut asteittain vuonna 2011, vaikka viime aikoina on ollut nähtävillä merkkejä talouden hiljentymisestä. Uskomme, että Exel Composites on hyvissä asemissa hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Parantuneen kannattavuuden, hyvän kassavirran ja pienentyneen velkaantumisasteen vuoksi uskomme Exel Compositesin pitkän aikavälin tuloksentekokykyyn. Exel Compositesin vuoden 2011 ensimmäiset yhdeksän kuukautta olivat vahvoja, mutta suhtaudumme loppuvuoteen 2011 edelleen varauksella, sillä taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus. 
 
Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:
 
”Kasvu jatkui vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Konsernin liikevaihto vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi 9,5 prosenttia 20,5 (18,7) miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kysyntä jatkui vahvana telekommunikaatiomarkkinasegmentissä ja koneteollisuudessa myös vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Myyntiä rakennusteollisuudelle kasvattivat lentokenttätuoteryhmän myynnin elpyminen edellisvuoden heikosta tilanteesta sekä ikkuna- ja oviprofiileissa vallinnut positiivinen trendi, johon vaikuttivat jatkuvat myynnin lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet. Kvartaalin myyntiä tuki myös sähköteollisuus, missä kysyntä elpyi erityisesti sähkökoneteollisuudessa ja muissa sähkösovelluksissa.
 
Liikevoittoprosentti pieneni vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Kohonneet raaka-ainekustannukset alkoivat vaikuttaa katteeseen heikentävästi. Jatkamme hinnankorotuksia negatiivisen vaikutuksen pienentämiseksi. Kiinteät kustannukset kasvoivat, sillä jatkoimme lisäresurssien kohdentamista myyntiin ja asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen. Jatkamme organisaation vahvistamista kasvun varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Lisäksi liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät Sportsin lisensioinnista saadut kertaluonteiset erät ovat pienentyneet kuluvana vuonna.
 
Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä meneillään olevat toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi tuottivat edelleen positiivisia tuloksia. Tehostamisprojektit jatkuvat vuoden 2011 loppuun saakka.
 
Exel Composites jatkaa kannattavan kasvun strategiaansa ja keskittyy voimallisesti myyntiin nykyisille ja uusille asiakkaille. Olemme kuitenkin valmiita ryhtymään nopeisiin toimenpiteisiin vastataksemme mahdolliseen talouden hiljentymiseen.”
  
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,
puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,
puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com
 
 
Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta PDF-tiedostosta.
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland