Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2011

 

EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011

Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti
 
- Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) miljoonaan euroon eli 21,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna
- Liikevoitto oli 3,6 (2,7) miljoonaa euroa ja oli 15,5 (13,8) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +2,3 (+3,3) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,16) euroa
 
Tammi-kesäkuu 2011 lyhyesti
 
- Liikevaihto kasvoi 44,9 (34,8) miljoonaan euroon vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 28,9 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2010 vastaavalla ajanjaksolla
- Liikevoitto oli 6,8 (3,6) miljoonaa euroa ja oli 15,1 (10,4) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +4,0 (+4,1) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,41 (0,22) euroa
 
Näkymät vuodelle 2011
 
Kysyntä pultruusioteollisuudessa on parantunut asteittain. Uskomme, että Exel Composites on hyvissä asemissa hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia markkinoiden elpyessä. Parantuneen kannattavuuden, hyvän kassavirran ja pienentyneen velkaantumisasteen vuoksi uskomme Exel Compositesin pitkän aikavälin tuloksentekokykyyn. Exel Compositesin ensimmäinen vuosipuolisko oli vahva, mutta suhtaudumme vuoteen 2011 edelleen varauksella, sillä taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus.
 
Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:
 
”Vahva kasvu jatkui vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Konsernin liikevaihto vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä kasvoi 21,9 prosenttia 23,4 (19,2) miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kysyntä jatkui vahvana telekommunikaatiomarkkinasegmentissä ja koneteollisuudessa myös vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Myyntiä rakennusteollisuudelle kasvattivat lentokenttätuoteryhmän myynnin elpyminen edellisvuoden heikosta tilanteesta sekä ikkuna- ja oviprofiileissa vallinnut positiivinen trendi, johon vaikuttivat jatkuvat myynnin lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet. Kvartaalin myyntiä tuki myös sähköteollisuus, missä kysyntä elpyi erityisesti sähkökoneteollisuudessa ja muissa sähkösovelluksissa.
 
Päätimme investoida viiteen edistyksellistä pultruusioteknologiaa hyödyntävään tuotantolinjaan tulevan kasvun varmistamiseksi. Kohdensimme lisäresursseja myös myyntiin ja asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, ja jatkamme organisaation vahvistamista kasvun varmistamiseksi tulevaisuudessa.
 
Myös liikevoitto parani 3,6 (2,7) miljoonaan euroon vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä meneillään olevat toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi tuottivat edelleen positiivisia tuloksia. Tehostamisprojektit jatkuvat vuoden 2011 loppuun saakka. Raaka-ainekustannukset ovat nousseet edelleen. Exel Composites on ryhtynyt toimenpiteisiin vaikutusten pienentämiseksi.
 
Sijoitetun pääoman tuotto parani 32,5 prosenttiin verrattuna 17,5 prosenttiin viime vuoden vastaavana ajankohtana.
 
Olemme hyvissä asemissa hyödyntääksemme kasvumahdollisuuksia markkinoiden elpyessä asteittain. Exel Composites jatkaa kannattavan kasvun strategiaansa vuonna 2011.”
 
  
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,
puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,
puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com
 
 
Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta PDF-tiedostosta:
Exel Composites Q2 2011 osavuosikatsaus
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland