Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus

 

EXEL COMPOSITES OYJ      PÖRSSITIEDOTE            20.5.2011 klo 17.20       1 (1)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS
 
Tänään saamamme tiedon mukaan Veikko Laine Oy:n (kaupparekisteritunnus 0110592-0) osuus Exel Composites Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 5 prosenttia 20.5.2011.
 
Ennen transaktiota Veikko Laine Oy:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta oli 595.796 osaketta eli 5,95 prosenttia. Transaktion jälkeen Veikko Laine Oy:n omistusosuus on 395.796 osaketta eli 3,33 prosenttia.
 
 
Vantaalla 20.5.2011
 
 
 
Exel Composites Oyj                  Vesa Korpimies
Hallitus                                          toimitusjohtaja
 
 
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,
puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,
puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com
 
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com
 
EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.
Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland