Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2011

 

EXEL COMPOSITES OYJ      PÖRSSITIEDOTE            5.5.2011 klo 9.00       

 EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011
 
Tammi-maaliskuu 2011 lyhyesti
 
- Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä ja kasvoi 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010 heikkoon ensimmäiseen neljännekseen
- Liikevoitto oli +3,1 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna 1,0 miljoonaan euroon vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä eli 14,6 (6,3) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +1,6 (+0,8) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,06) euroa
 
Näkymät vuodelle 2011
 
Kysyntä pultruusioteollisuudessa on parantunut asteittain. Uskomme, että Exel Composites on hyvissä asemissa hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia markkinoiden elpyessä. Parantuneen kannattavuuden, hyvän kassavirran ja pienentyneen velkaantumisasteen vuoksi uskomme Exel Compositesin pitkän aikavälin tuloksentekokykyyn. Exel Compositesin alkuvuosi oli vahva, mutta suhtaudumme vuoteen 2011 edelleen varauksella, sillä taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus.
  
 
Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:
 
”Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen kasvu oli vahvaa verrattuna vuoden 2010 heikkoon ensimmäiseen neljännekseen. Konsernin liikevaihto vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi 37,5 prosenttia 21,5 (15,7) miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kysyntä oli vahvaa erityisesti kone- ja paperiteollisuudessa sekä telekommunikaatiomarkkinasegmentissä. Joitakin merkkejä elpymisestä oli nähtävillä myös rakennusteollisuudessa, joka kärsi alhaisesta kysynnästä läpi koko viime vuoden.
 
Myös liikevoitto parani 3,1 (1,0) miljoonaan euroon vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä aloitetut toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ovat alkaneet tuottaa positiivisia tuloksia. Tehostamisprojektit jatkuvat vuoden 2011 loppuun saakka. Raaka-ainekustannukset ovat kuitenkin nousseet edelleen. Exel Composites on ryhtynyt toimenpiteisiin vaikutusten pienentämiseksi ja tekee niin myös jatkossa.
 
Sijoitetun pääoman tuotto parani 29,1 prosenttiin verrattuna 9,8 prosenttiin viime vuoden vastaavana ajankohtana.
 
Olemme hyvissä asemissa hyödyntääksemme kasvumahdollisuuksia asteittain elpyvillä markkinoilla ja jatkamme kannattavan kasvun strategiaamme vuonna 2011.”
 
 
Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta PDF-tiedostosta.
 
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,
puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,
puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland