Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010

 

EXEL COMPOSITES OYJ      TILINPÄÄTÖSTIEDOTE       18.2.2011 klo 9.00      

EXEL COMPOSITES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010
 
TAMMI-JOULUKUU 2010 LYHYESTI
 
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 72,9 (70,0) miljoonaan euroon ja oli 4,1 prosenttia suurempi kuin vuonna 2009
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli +9,4 miljoonaa euroa (+8,0 miljoonaa euroa) eli 12,9 (11,4) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +12,0 (+14,2) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,57 (0,56) euroa, josta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,57 (0,50) euroa
- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,50 (0,25) euroa osakkeelta
 
LOKA-JOULUKUU 2010 LYHYESTI
 
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 19,3 (16,2) miljoonaa euroa vuoden 2010 neljännellä vuosineljänneksellä, joka oli 19,0 prosenttia parempi kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli vuoden 2010 neljännellä vuosineljänneksellä +3,1 miljoonaa euroa (+2,4 miljoonaa euroa) eli 16,1 (14,5) prosenttia liikevaihdosta
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,18) euroa, josta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,19 (0,15) euroa
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2011
 
Kysyntä pultruusioteollisuuden asiakaskunnassa on parantunut asteittain vuonna 2010. Ensimmäiset merkit elpymisestä olivat nähtävillä vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja markkinaolosuhteet paranivat edelleen kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Uskomme, että Exel Composites on hyvissä asemissa hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia asteittain elpyvillä markkinoilla. Parantuneen kannattavuuden, hyvän kassavirran ja pienentyneen velkaantumisasteen vuoksi uskomme Exel Compositesin tuloksen paranemiseen pitkällä aikajänteellä. Exel Compositesin loppuvuosi oli vahva, mutta suhtaudumme vuoteen 2011 edelleen varauksella, sillä taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus.
  
Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:
 
”Ensimmäiset merkit elpymisestä olivat nähtävillä vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja markkinaolosuhteet paranivat edelleen kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2008 loppupuolella alkanut maailmanlaajuinen laskusuhdanne vaikutti pultruusiomarkkinoihin edelleen vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Keskityimme edelleen kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Pystyimme pienentämään korollisia nettovelkoja 6,1 miljoonasta eurosta vuoden 2009 lopussa -1,4 miljoonaan euroon vuoden 2010 lopussa ja velkaantumisasteemme parani 23,7 prosentista -4,3 prosenttiin saman ajanjakson aikana.
 
Jatkoimme myös toimenpiteitä myynnin ja teknisen myynnin organisaation vahvistamiseksi. Strategiamme panostaa myyntitiimeihin ja yhä läheisempään yhteistyöhön asiakkaiden kanssa tuotti tulosta markkinoiden elpyessä. Liikevaihtomme parani 4,1 prosenttia vuonna 2010 edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto jatkuvista toiminnoista vuonna 2010 oli 9,4 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa) ja oli 12,9 (11,4) prosenttia liikevaihdosta. Vaikka olemme melko tyytyväisiä yleiseen tuloskehitykseen, on vielä varaa parantaa. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin Kiinan ja Ison-Britannian yksiköiden tehokkuuden parantamiseksi ja niiden odotetaan johtavan positiiviseen tulokseen vuoden 2011 loppuun mennessä.
 
Vuonna 2011 jatkamme kannattavan kasvun strategiaamme. Olemme hyvissä asemissa hyödyntääksemme kasvumahdollisuuksia asteittain elpyvillä markkinoilla. Etsimme jatkuvasti sopivia yritysostomahdollisuuksia vahvistaaksemme liiketoimintaportfoliotamme ja markkina-asemaamme. Olemme vakuuttuneita, että tyytyväiset asiakkaat ovat paras tapa varmistaa jatkuva kannattava kasvu ja osakkeenomistajien intressit.”
 
 
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,
puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,
puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com
 
 
Tilinpäätöstiedote on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.
Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland