Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2010

 

EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2010

Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti
 
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 18,7 (15,9) miljoonaa euroa, kasvua 17,3 prosenttia vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 2,7 (1,2) miljoonaa euroa eli 14,3 (7,8) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +2,8 (+2,4) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos parani 0,16 (0,07) euroon, josta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,16 (0,06) euroa
 
Tammi-syyskuu 2010 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät
 
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 53,5 (53,8) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2010 ollen -0,4 prosenttia alempi kuin vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 6,3 (5,6) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2010 eli 11,8 (10,5) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +6,9 (+8,6) miljoonaa euroa ja nettovelka pieneni 3,1 miljoonaan euroon
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,37) euroa, josta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,38 (0,35) euroa
- Strategisia vaihtoehtoja arvioitu. Kannattavan kasvun strategia vahvistettu.
- Markkinoiden epävarmuuden ja heikon näkyvyyden vuoksi Exel Composites ei anna tulosennustetta
 
 
Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:
 
”Markkinatilanne parani edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä kysynnän kasvaessa erityisesti telekommunikaatio- ja paperiteollisuussegmenteissä, sähkö- ja koneteollisuudessa sekä puhdistus- ja kunnossapitomarkkinoilla. Samaan aikaan rakennusteollisuus kärsi alhaisesta kysynnästä, mutta kiinnostus esim. komposiittisia ikkuna- ja oviprofiileja kohtaan kasvaa edelleen.
 
Euroopan komissio asetti syyskuussa 2010 43,6 prosentin polkumyyntitullin Kiinasta tuodulle lasikuidulle. Kyseinen tulli ja raaka-aineiden hinnankorotukset nostavat tuotantokustannuksia Euroopassa. Exel Composites on ryhtynyt toimenpiteisiin vähentääkseen tuotantokustannusten korotusten vaikutusta kannattavuuteen mm. korottamalla tuotehintoja, etsimällä vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä sekä lisäämällä tuotantoa ja tehostamalla toimintaa Exelin Nanjingin yksikössä Kiinassa. Näkemyksemme mukaan raaka-aineiden hinnankorotuksilla ei ole olennaista vaikutusta vielä vuoden 2010 tulokseen.
 
Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä 17,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 18,7 (15,9) miljoonaan euroon. Kysynnän positiivinen kehitys yhdistettynä kustannusten ja käyttöpääoman pienentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin johti vahvaan vuosineljännekseen konsernissa. Konsernin liikevoitto parani 1,2 miljoonasta eurosta 2,7 miljoonaan euroon ja sijoitetun pääoman tuotto parani 25,3 (12,4) prosenttiin. Positiivisen kassavirran avulla pystyimme pienentämään nettovelkaa 3,1 miljoonaan euroon.”
 
Kolmannen vuosineljänneksen kehitys on rohkaiseva. Suhtaudumme lähitulevaisuuteen kuitenkin edelleen varovasti, sillä kokonaistaloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus. Olemme pienentäneet kustannuksia ja käyttöpääomaa merkittävästi sekä keskittyneet myyntiin ja uusiin sovelluksiin. Tämän johdosta olemme hyvissä asemissa hyödyntääksemme kasvumahdollisuuksia asteittain elpyvillä markkinoilla.”

 

Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavasta linkistä:
Exel Composites Q3 2010 Fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland