Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2009

 

EXEL COMPOSITES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009

Tammi-joulukuu 2009 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät
 
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 70,0 (84,9) miljoonaan euroon ja oli 17,6 prosenttia alempi kuin vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli +8,0 miljoonaa euroa sisältäen +1,2 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarausten purkamista sekä muita kertaluonteisia eriä (+8,6 miljoonaa euroa sisältäen -0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) eli 11,4 (10,1) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +14,2 (+11,1) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,56 (-0,25) euroa, josta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,50 (0,34) euroa
- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,25 (0,00) euroa osakkeelta
- Markkinoiden epävarmuuden ja heikon näkyvyyden vuoksi Exel ei anna tulosennustetta
  
Loka-joulukuu 2009 lyhyesti
 
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 16,2 (20,5) miljoonaa euroa vuoden 2009 neljännellä vuosineljänneksellä
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli vuoden 2009 neljännellä vuosineljänneksellä +2,4 (+2,2) miljoonaa euroa eli 14,5 (10,6) prosenttia liikevaihdosta sisältäen +0,7 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarausten purkamista
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,18 (-0,01) euroa, josta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,15 (0,05) euroa
 
 
Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:
 
”Talouskriisi vaikutti pultruusiomarkkinoihin edelleen vuonna 2009. Myynti pieneni miltei kaikilla maantieteellisillä alueilla. Exel ryhtyi voimakkaisiin toimenpiteisiin selättääkseen talouden hiljentymisen. Tärkein tavoite oli varjella yhtiön taloutta ja liiketoimintaa jatkuvuuden varmistamiseksi. Keskityimme entistä voimakkaammin teollisiin ydinliiketoimintoihimme, ja myimme Exel Sports Brandsin salibandyliiketoiminnan maaliskuussa 2009. Keskityimme edelleen myös kassavirran parantamiseen ja jatkoimme toimenpiteitä kassavirran hallitsemiseksi ja käyttöpääoman pienentämiseksi sekä investointien priorisoimiseksi. Tämän seurauksena liiketoiminnan kassavirta parani 14,2 miljoonaan euroon. Konsernin nettovelat pienenivät 20,7 miljoonasta eurosta 6,1 miljoonaan euroon ja velkaantumisaste parani 123,9 prosentista 23,7 prosenttiin. Ryhdyimme toimenpiteisiin kustannusten leikkaamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi, minkä johdosta vuosittaiset kiinteät kustannukset pienenivät. Panostimme myös myyntiin liikevaihdon turvaamiseksi.
 
Osakekohtainen tulos parani merkittävästi vuonna 2009. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos parani 0,50 (0,34) euroon ja lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos 0,06 (-0,59) euroon. Paraneminen johtui pääasiallisesti konsernin uudelleenjärjestelystä mukaan lukien Exel Sports Brandsin myynti sekä suotuisasta valuuttakurssikehityksestä. Sijoitetun pääoman tuotto parani 0,0 prosentista 20,9 prosenttiin.
 
Loppuvuonna oli nähtävillä pieniä merkkejä elpymisestä. Myynti muu teollisuus –markkinasegmenttiin, erityisesti puolustusvälineteollisuudelle, parani uusien tuotteiden myötä. Uusia innovatiivisia tuotteita kehitettiin myös rakennus- ja infrastruktuurisovelluksiin. Myös uudet energiamääräykset tarjoavat monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Lisäksi sähköteollisuudessa solmittiin uusia pitkäaikaisia sopimuksia.
 
Suhtaudumme maailmantalouteen varauksella, ja odotamme haasteellisen markkinatilanteen jatkuvan myös vuonna 2010. Keskitymme edelleen myyntiin ja uusien tuotteiden kehitykseen asiakkaiden kanssa. Taloudellinen epävarmuus edellyttää tarkkaa taloudenpitoa, minkä vuoksi keskitymme tuottavuuden parantamiseen ja kustannustehokkuuteen myös vuonna 2010.
 
Taloudellinen asemamme on tällä hetkellä vahva ja olemme valmiita hyödyntämään haasteellista liiketoimintaympäristöä ja kasvumahdollisuuksia markkinoiden elpyessä asteittain.”

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com
 
Tilinpäätöstiedote on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavasta linkistä:
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland