Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus

 

 

EXEL COMPOSITES OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.12.2009 klo 15.15
 
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS
 
4.12.2009 saamamme tiedon mukaan Evli-konsernin osuus Exel Composites Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 5 prosenttia.
 
Evli-konserniin kuuluvien Evli Rahastoyhtiö Oy:n (Y-tunnus 0744659-0) ja Evli II Rahastoyhtiö Oy:n (Y-tunnus 0906173-1, ent. Carnegie Rahastoyhtiö Oy) hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Exel Composites Oyj:stä oli 5,61 prosenttia 3.12.2009.
 
Omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakepääomasta Evli-konsernin sisällä jakaantui seuraavasti 3.12.2009:
 
Evli Pankki Oyj
Osakkeiden kpl määrä: 0
Osuus osakepääomasta: 0 %
Osuus äänimäärästä: 0 %
 
Evli Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot
Osakkeiden kpl määrä: 319 780
Osuus osakepääomasta: 2,67 %
Osuus äänimäärästä: 2,67 %
 
Evli II Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot
Osakkeiden kpl määrä: 347 494
Osuus osakepääomasta: 2,93 %
Osuus äänimäärästä: 2,93 %
  
Vantaalla 8.12.2009
  
EXEL COMPOSITES OYJ
  
Vesa Korpimies
toimitusjohtaja
 
 
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com
 
 
EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.
 
Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.
 
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden sarjassa.
 
 
 
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland