Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel-konsernin Suomen yksiköiden yt-neuvottelut päättyivät

 

EXEL COMPOSITES OYJ           PÖRSSITIEDOTE     31.7.2009 klo 13.00    

EXEL-KONSERNIN SUOMEN YKSIKÖIDEN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTTYIVÄT
 
Exel-konsernin Suomen yksiköitä koskevat yt-neuvottelut on saatu päätökseen 31.7.2009.
 
Neuvottelut käytiin työnantajan tekemän neuvotteluesityksen pohjalta. Arvioitu tuotantohenkilöstön vähentämistarve oli enintään 34 henkilöä. Toimihenkilöiden osalta arvioitu henkilöstön vähentämistarve oli enintään 14 henkilöä.
 
Neuvottelujen tuloksena irtisanottavien vakinaisten työsuhteiden määrä on täsmentynyt 19:ksi. Tästä määrästä pyritään selvittämään mahdollisuuksia eläke- tai osa-aikajärjestelyihin seitsemän henkilön osalta. Irtisanottavista vakinaisista työsuhteista 11 koskee työntekijöitä ja 8 toimihenkilöitä. Työntekijöiden irtisanomiset koskevat Kivaran tehdasta. Toimihenkilöiden osalta irtisanomiset koskevat kaikkia konsernin Suomen yksiköitä. Työntekijöiden määräaikaisia työsuhteita päättyy lisäksi 7 ja toimihenkilöiden määräaikaisia työsuhteita 1. Myös sekä työntekijöiden että toimihenkilöiden toimenkuvia, tehtäviä ja työsuhteen olennaisia ehtoja muutetaan tarvittaessa vastaamaan uutta tilannetta.
 
Lisäksi annetaan koko Suomen henkilöstöä koskeva lomautusvaroitus, joka mitoitetaan neuvotteluesityksen mukaisesti. Lomautusvaroitus on voimassa vuoden 2010 loppuun saakka.
 
Henkilöstön merkittävä väheneminen tapahtuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Täten järjestelyjen odotetaan vaikuttavan konsernin tulokseen vasta vuonna 2010.
 
Markkinatilanteen kehittymistä seurataan konsernissa jatkuvasti, ja tarvittaessa muutoksiin reagoidaan nopeasti.
 
Irtisanomisten jälkeen Exel-konsernin Suomen yksiköissä työskentelee 178 henkilöä.
 
 
 
Vantaalla 31.7.2009
 
 
EXEL COMPOSITES OYJ
 
Vesa Korpimies
toimitusjohtaja
 
 
 
 
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exel.net
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi
 
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com
 
 
EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.
 
Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.
 
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden sarjassa.
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland