Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2009

 

EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2009

Tammi - kesäkuu 2009 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät
 
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni ensimmäisellä vuosipuoliskolla 37,8 (43,4) miljoonaan euroon ollen 12,8 prosenttia alempi kuin vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla
- Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden vastaavan ajanjakson 4,6 miljoonaan euroon (sisältäen 0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) ja oli 11,6 (10,7) prosenttia liikevaihdosta
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,30 (-0,31) euroa
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +6,2 (+0,4) miljoonaa euroa
- Velkaantumisaste laski edelleen vuoden 2008 lopun 123,9 prosentista 63,5 prosenttiin
- Exel Sports Oy sulautetaan Exel Composites Oyj:hin joulukuussa 2009
- Markkinoilla vallitsevan epävarmuuden ja markkinakehityksen heikon ennustettavuuden vuoksi Exel ei anna tulosennustetta.
 
Huhti – kesäkuu 2009 lyhyesti
 
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 19,3 (22,4) miljoonaa euroa eli 14,1 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto parani 22,8 prosenttia 2,4 miljoonaan euroon (1,9 miljoonaa euroa sisältäen -0,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) ja oli 12,4 (8,7) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +3,2 (+0,5) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,16 (-0,30) euroa
 
 
Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:
 
”Talouskriisin vaikutukset jatkuivat edelleen vuoden 2009 toisella neljänneksellä vaikuttaen kysyntään negatiivisesti myös pultruusiomarkkinoilla. Exelin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,1 prosenttia alempi kuin edellisvuonna. Kysyntä laski erityisesti koneenrakennus-, urheilu- ja vapaa-aika-, paperiteollisuus- sekä telekommunikaatiosegmenteissä. Myynti oli suhteellisen vahvaa Euroopassa verrattuna Aasian markkinoihin, mitkä kärsivät kovasta kilpailusta erityisesti Kiinassa. Myynti kuljetus- ja yleisteollisuudelle, erityisesti puolustusvälineteollisuudelle, parani uusien sovellusten myötä.   
 
Vastataksemme pienentyneeseen kysyntään jatkoimme toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi. Keskityimme edelleen voimakkaasti kannattavuuden parantamiseen ja käyttöpääoman pienentämiseen, säilytimme hyvän kassavirran ja paransimme taloudellista asemaamme. Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi 12,4 (8,7) prosenttiin.
 
Komposiittituotteiden markkinakysyntä on epävarma ja olemme varautuneet heikentyvän kehityssuunnan jatkumiseen. Olemme ryhtyneet lisätoimenpiteisiin karsiaksemme kustannuksia jotta pystymme sopeutumaan pienentyneeseen myyntiin, pienentääksemme käyttöpääomaa ja lyhentääksemme velkaa. Keskitymme edelleen voimallisesti myyntiin nykyisille ja uusille asiakkaille.”
 
Linkki osavuosikatsaukseen:
 

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland