Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Ilmoitus Exel Composites Oyj:n osakkeeomistajille tytäryhtiösulautumisesta

 

EXEL COMPOSITES OYJ        PÖRSSITIEDOTE   6.7.2009 klo 12.45   

ILMOITUS EXEL COMPOSITES OYJ:N OSAKKEENOMISTAJILLE TYTÄRYHTIÖSULAUTUMISESTA
Exel Composites Oyj (Y-tunnus 1067292-7) ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Exel Sports Oy (Y-tunnus 1955851-4) ovat 17.6.2009 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Exel Sports Oy sulautuu emoyhtiöönsä Exel Composites Oyj:hin. Sulautumissuunnitelma on merkitty kaupparekisteriin 23.6.2009.
 
Sulautumissuunnitelman mukaan Exel Sports Oy:n varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä emoyhtiö Exel Composites Oyj:lle. Sulautumisessa ei suoriteta vastiketta, koska emoyhtiö omistaa kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet. Sulautuminen ei aiheuta muutosta Exel Composites Oyj:n yhtiöjärjestykseen. Sulautumisen syynä on konsernirakenteen selkeyttäminen. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2009.
 
Sulautumissuunnitelma liitteineen ja osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvun 11 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä tästä päivästä lukien Exel Composites Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Uutelantie 24 B, 52700 Mäntyharju. Jäljennökset näistä asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle. Jäljennökset asiakirjoista voi tilata puhelimitse numerosta 020 7541 225/Sari Sivola tai sähköpostitse sari.sivola@exel.fi.
 
Jos Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään viisi (5) prosenttia yhtiön osakkeista, esittävät kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta kirjallisen vaatimuksen siitä, että sulautumisesta on päätettävä yhtiökokouksessa, kutsutaan ylimääräinen yhtiökokous osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle. Vaatimus on toimitettava kirjallisesti Exel Composites Oyj:lle osoitteella Exel Composites Oyj / Ilkka Silvanto, PL 29, 52701 Mäntyharju.
 
 
Vantaalla 6.7.2009
 
 
Exel Composites Oyj
 
Hallitus
 
 
 
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exel.net
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi
 
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com
 
 
EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.
 
Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.
 
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden sarjassa.
 
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland