Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE

Exel Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Exelin 19.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous
- vahvisti osingoksi 0,20 euroa osakkeelta tilikaudelta 2006,
- vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen hallituksen esityksen mukaisesti,
- myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2006, sekä
- valitsi Ove Mattssonin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Kari Haavisto, Peter Hofvenstam, Vesa Kainu ja Esa Karppinen.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset, jotka koskivat
- yhtiöjärjestyksen muuttamista
- valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimisesta, sekä
- valtuutusta päättää osakeannista.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumäärä on yhtiökokouksen päätöksen mukaan viisi.
Ove Mattsson valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Kari Haavisto, Peter Hofvenstam, Vesa Kainu ja Esa Karppinen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 32.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 14.000 euroa vuodessa. Hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan puheenjohtajalle 1.500 euroa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kokoukselta. Matkakorvaukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young valittiin yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Nimitysvaliokunta

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitys¬valiokuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeen¬omistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suu¬rimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjes¬telmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Osinko

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2007 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.5.2007.


Exel Oyj
Hallitus

Göran Jönsson
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Göran Jönsson, toimitusjohtaja, Exel Oyj, puh. +46 708 43 0110
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, Exel Oyj, puh. 050 598 9553


Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.netEXEL LYHYESTI
Exel Oyj on johtava kansainvälinen komposiittiteknologiaan keskittynyt konserni, jonka erikoistuu pultruusioon, Pull Windingiin ja jatkuvaan laminointiin. Konserni suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia tuotteita teollisiin sovelluksiin ja kuluttajatuotteisiin. Exelin tunnetuimpia tuotteita ovat maastohiihto-, alppi- ja kävelysauvat, salibandymailat, antennisuojaprofiilit ja muut teolliset sovellukset. Vuonna 2006 konsernin liikevaihto oli 112 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on noin 550 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan OMX:n Pohjoismaisella listalla keskisuurten yhtiöiden sarjassa. Lisätietoja: www.exel.net.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland