Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Ongelmat jatkuvat Exel Sports Brandsissä

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2007 klo 18.30 1 (2)

Ongelmat jatkuvat Exel Sports Brandsissä

Exel Oyj:n Sports Brands -liiketoiminnassa on tehty toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Sauva- ja salibandytuotteiden jatkojalostus ja kokoonpano on siirretty Kiinaan. Lisäksi varasto- ja jakelutoiminnot on siirretty ulkopuoliselle palveluntuottajalle.

Exelin kiinalaisten sauvatoimittajien toimituksissa on ollut myöhästymisiä. Myös tuotannon siirtoon liittyviä laatuongelmia on esiintynyt. Lisäksi heikko urheiluvälinemarkkina on edelleen vaikuttanut myyntiin negatiivisesti.

Nämä seikat sekä kohonneet kuljetuskustannukset, joilla on pyritty kompensoimaan alihankkijoiden ja kotimaisten logistiikkayhtiöiden myöhästymisiä, ovat johtaneet negatiiviseen tulokseen. Ennakoitua alhaisempi myynti on johtanut myös liian suuriin tuotevarastoihin, jonka johdosta kolmannella vuosineljänneksellä tehdään varaston alaskirjauksia sekä kirjataan aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvonalentumistappiota. Lisäksi kirjataan arvonalennus sport-tuotteiden valmistukseen liittyviin tuotantolaitteisiin.

Edellä mainituista aiheutuu 4,2 miljoonan euron kuluvaikutus vuoden 2007 kolmannen vuosineljänneksen tulokseen ennen veroja. Siitä kohdistuu 3,5 miljoonaa euroa Sports Brands -liiketoimintaan. Sports Brandsin heikko tuloskehitys sekä välttämättömät alaskirjaukset ja arvonalennukset ovat johtaneet kolmannella vuosineljänneksellä Exel-konsernin 2,9 miljoonan euron tappioon ennen veroja.

25.7.2007 julkaistussa toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa Exel odotti vuoden 2007 tuloksen ennen veroja paranevan verrattuna vuoden 2006 tulokseen ennen veroja ja kertaluonteisia eriä. Alaskirjauksista ja arvonalennuksista, yhteensä 4,2 miljoonaa euroa, johtuen Exel odottaa vuoden 2007 tuloksen ennen veroja olevan pienempi kuin vuoden 2006 tuloksen ennen veroja ja kertaluonteisia kustannuksia (6,0 miljoonaa euroa). Vuoden 2007 tuloksen ennen veroja ja kertaluonteisia eriä odotetaan olevan kuitenkin parempi kuin vuonna 2006.

Kuten aiemmin on ilmoitettu, ei Exel Sports Brands ole enää konsernin päätoimiala. Exel on kartoittanut erilaisia rakennevaihtoehtoja ja etsii edelleen strategista yhteistyökumppania, joka on halukas kehittämään Exel Sports Brands -liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä.

Exel julkistaa kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa 30.10.2007 klo 11.00.


Vantaalla 23.10.2007


Exel Oyj Göran Jönsson
Hallitus Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Göran Jönsson, puh. +46 708 430 110 tai email goran.jonsson@exel.fi
Talousjohtaja Ilkka Silvanto, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net


Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä urheiluvälineisiin. Exelin liiketoiminta muodostuu Exel Compositesista eli Exelin Teollisuus-liiketoiminnasta sekä Exel Sports Oy:stä.

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exelin toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä keskisuurten yhtiöiden ryhmässä Perusteollisuus-toimialaluokassa. Lisätietoja: www.exel.net.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland