Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

YT-neuvottelut käynnistetään Exel Oyj:n Mäntyharjun tehtaalla

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.1.2008 klo 14.00

YT-NEUVOTTELUT KÄYNNISTETÄÄN EXEL OYJ:N MÄNTYHARJUN TEHTAALLA

Exel Oyj:n Teollisuus-liiketoimintaan kuuluvalla Mäntyharjun tehtaalla käynnistetään YT-neuvottelut toiminnan tehostamiseksi. Toimintaa sopeutetaan mm. vastaamaan Teollisuuden urheilu- ja vapaa-aikamarkkinasegmentin kysyntää ko. tehtaalla. Tähän on vaikuttanut mm. se, että Exel Sports Oy on lisännyt hankintojaan Kaukoidästä.

Mäntyharjun tehtaan kulurakenne joudutaan sopeuttamaan nykytilannetta vastaavaksi. Tämän johdosta Mäntyharjun tehtaalla käynnistetään YT-neuvottelut enintään 12 tuotantohenkilöstöön kuuluvan henkilön irtisanomisesta ja enintään 12 henkilön lomauttamisesta toistaiseksi. Lisäksi YT-neuvottelut koskevat enintään 5 toimihenkilön irtisanomista. Neuvottelut pyritään loppuunsaattamaan viikon 9 aikana.

Suunnitellut toimenpiteet eivät vaikuta muihin Exelin Teollisuus-liiketoimintaan kuuluviin yksiköihin.


Vantaalla 4.1.2008


EXEL OYJ

Göran Jönsson
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Vesa Korpimies, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exel.net


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net


EXEL LYHYESTI
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä urheiluvälineisiin. Exelin liiketoiminta muodostuu Exel Compositesista eli Exelin Teollisuus-liiketoiminnasta sekä Exel Sports Oy:stä.

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan OMX:n Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland