Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.2.2008 klo 11.20 1 (1)

EXEL OYJ:N HALLITUKSEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Exelin hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa 10.4.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään nykyinen viisi ja että hallituksen nykyiset jäsenet Kari Haavisto, Peter Hofvenstam ja Vesa Kainu valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan KTM Göran Jönsson (s. 1947) ja DI, ekonomi Heikki Mairinoja (s. 1947).

Göran Jönsson on Ruotsin kansalainen ja toimii tällä hetkellä Exelin toimitusjohtajana. Heikki Mairinoja on aiemmin toiminut mm. Oy G.W. Sohlberg Ab:n toimitusjohtajana ja Uponor-konsernin toimitusjohtajana.

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että Peter Hofvenstam valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen aiemmista jäsenistä Ove Mattsson ja Esa Karppinen eivät enää olleet käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 32.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä ja että hallituksen jäsenelle maksetaan 14.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä. Nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että matkakustannukset ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan Yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen ehdotuksia kannattavat osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 40 prosenttia Exel Oyj:n osakkeista.

Vantaalla 27.2.2008

EXEL OYJ


Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Göran Jönsson, Exel Oyj, puh. +46 708 430 110 tai email goran.jonsson@exel.fi

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland