Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Yt-neuvottelut käynnistetään Exel Sports Oy:ssä ja Exel Sports Sweden AB:ssa. Mäntyharjun tehtaalla lomautuksia

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2008 klo 11.00 1 (1)

YT-NEUVOTTELUT KÄYNNISTETÄÄN EXEL SPORTS OY:SSÄ JA EXEL SPORTS SWEDEN AB:SSA. MÄNTYHARJUN TEHTAALLA LOMAUTUKSIA.

Exel jatkaa kannattavuuden parantamiseen ja toiminnan tehostamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Exel Oyj:n suomalaisessa tytäryhtiössä Exel Sports Oy:ssä ja ruotsalaisessa tytäryhtiössä Exel Sports Sweden AB:ssä (aiemmin International Gateway AB) käynnistetään yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut toiminnan tehostamiseksi ja rakennemuutoksen loppuunsaattamiseksi.

Yt-neuvottelut koskevat koko Exel Sports Oy:n henkilöstöä Suomessa ja Ruotsissa. Tällä hetkellä Exel Sports Oy työllistää 12 henkilöä ja Exel Sports Sweden AB 5 henkilöä. Neuvotteluilla pyritään löytämään optimaalinen ratkaisu salibandyliiketoiminnan kilpailukyvyn ja markkina-aseman vahvistamiseksi. Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen viikon 47 aikana.

”Tulemme tehostamaan ja sopeuttamaan toimintojamme vastaamaan paremmin vallitsevaa markkina- ja kilpailutilannetta. Tarvittavia säästöjä arvioidaan saavutettavan mm. päällekkäisiä toimintoja karsimalla sekä tehtävien ja organisaation uudelleenjärjestelyillä”, Exel Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Korpimies toteaa.

Lisäksi Exel Compositesiin kuuluvan Mäntyharjun tehtaan toimintaa sopeutetaan vastaamaan mm. laminaattiliiketoiminnan kysyntää. 22.2.2008 julkistetun pörssitiedotteen mukaan Exel antoi tuotantotyöntekijöille lomautusvaroituksen, joka koskee 12 työntekijää. Lomautusvaroitus alkoi 1.3.2008 ja päättyy viimeistään 28.2.2009. Lomautusvaroituksen perusteella Mäntyharjun tehtaan enintään 12 tuotantotyöntekijää lomautetaan enintään 28.2.2009 saakka. Lomautus alkaa 13.11.2008. Kokonaisuudessaan Mäntyharjun tehtaalla työskentelee 59 henkilöä.


Vantaalla 30.10.2008


EXEL OYJ

Vesa Korpimies
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exel.net


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net


EXEL LYHYESTI
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä urheiluvälineisiin.

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland