Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exelin varsinainen yhtiökokous 2009 - hallituksen kokoonpano ja palkkiot

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2009 klo 9.00

EXELIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009 – HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT

Exel Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta (Tomas Billing, Esa Karppinen, Pertti Laine ja Mikko Mursula) on saattanut Yhtiölle tiedoksi, että se tulee esittämään seuraavaa vuoden 2009 varsinaiselle yhtiökokoukselle uudelle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka:

1. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5).

2. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Vesa Kainu ja Heikki Mairinoja valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi vuodelle 2009. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Reima Kerttula valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Kari Haavisto ei ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan.

DI Reima Kerttula (s. 1955) on Tamfelt Oyj Abp:n toimitusjohtaja. Hän on valmistunut diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta. Vuodesta 2007 vuoteen 2008 hän toimi Metso Paper Oy:n paperi- ja kartonkikoneyksikön johtajana ja vuodesta 2006 vuoteen 2008 Rautpohjan tehtaan tehtaanjohtajana.

3. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Peter Hofvenstam valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

4. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 32.000 (32.000 euroa edellisellä toimikaudella) euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 (1.500 euroa edellisellä toimikaudella) euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä ja että hallituksen jäsenelle maksetaan 14.000 (14.000 euroa edellisellä toimikaudella) euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 (1.000 euroa edellisellä toimikaudella) euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että matkakustannukset ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan Yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen ehdotuksia kannattavat osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 40 prosenttia Exel Oyj:n osakkeista.


Vantaalla 17.2.2009


EXEL OYJ


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exel.net
Talousjohtaja Ilkka Silvanto, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net


EXEL LYHYESTI
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä urheiluvälineisiin.

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland