Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Oyj:n tilinpäätöstiedote 2008

EXEL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2009 klo 9.50

EXEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

Tammi-joulukuu 2008 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät

- Liikevaihto pieneni 94,9 (113,5) miljoonaan euroon ollen 16,4 prosenttia alempi kuin vuoden 2007 vastaavalla ajanjaksolla
- Liikevoitto oli -0,4 (4,8) miljoonaa euroa eli –0,4 (4,2) prosenttia liikevaihdosta sisältäen -7,8 (-5,3) miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä
- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +11,1 (+2,6) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,25 (0,17) euroa
- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2008 ei makseta osinkoa

Loka-joulukuu 2008 lyhyesti

- Konsernin liikevaihto oli 22,1 (28,1) miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä
- Liikevoitto oli neljännellä vuosineljänneksellä 1,4 (0,7) miljoonaa euroa eli 6,4 (2,4) prosenttia liikevaihdosta sisältäen -0,7 (-1,1) miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä liittyen Exel Sports Brandsin uudelleenjärjestelyihin
- Exel Compositesin liikevaihto pieneni 16,8 prosenttia 20,6 (24,7) miljoonaan euroon; liikevoitto oli hyvällä tasolla ollen 14,2 (15,6) prosenttia liikevaihdosta
- Exel Sports Brandsin uudelleenjärjestely jatkui ja yt-neuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa


Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:

”2008 oli Exelille tapahtumarikas vuosi sekä rakennemuutoksen vuosi. Exel Sports Brandsin Outdoor-liiketoiminta myytiin, mikä mahdollisti konsernin keskittymisen ydinliiketoimintaansa eli Exel Compositesiin.

Talouskriisi paheni merkittävästi vuonna 2008 vaikuttaen kysyntään negatiivisesti myös pultruusiomarkkinoilla erityisesti rakennus- ja kuljetussegmenteissä. Lisäksi Exel Compositesin tuulienergiasegmentin hankintakäytännöt muuttuivat vaikuttaen negatiivisesti sekä myyntiin että kannattavuuteen. Tämän vuoksi ryhdyttiin toimenpiteisiin konsernin kustannusten alentamiseksi globaalisti. Keskityimme voimakkaasti myös käyttöpääoman pienentämiseksi konsernin kaikissa yksiköissä turvataksemme kassavirran ja parantaaksemme taloudellista asemaamme.

Konsernin rakennemuutos on nyt saatu pääosin päätökseen. Exel Sports Brands jaettiin kahteen liiketoiminta-alueeseen: Outdooriin ja salibandyliiketoimintaan. Outdoor-liiketoiminta myytiin ESB Sportsille kesäkuussa 2008. Jäljelle jäänyt salibandyliiketoiminta organisoitiin omaksi yksikökseen. Vuoden 2008 kannattavuus oli edelleen epätyydyttävä ja ryhdyimme toimenpiteisiin yksikön kannattavuuden palauttamiseksi.

Exel-konsernin liikevaihto pieneni 16,4 prosenttia 94,9 (113,5) miljoonaan euroon. Ilman kertaluonteisia eriä kertomusvuoden liikevoitto pieneni myös 7,4 (10,1) miljoonaan euroon. Keskittyminen kassavirran parantamiseen oli tuloksellinen. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta kasvoi 11,1 (2,6) miljoonaan euroon ja nettovelka pieneni 20,7 (27,9) miljoonaan euroon.

Näiden toimenpiteiden avulla voimme nyt keskittyä ydinliiketoimintaamme Exel Compositesiin. Näin vuoden alussa on markkinakysyntä epävarma ja varaudumme heikentyvän kehityssuunnan jatkumiseen. Ryhdymme lisätoimenpiteisiin karsiaksemme kustannuksia, pienentääksemme käyttöpääomaa ja lyhentääksemme velkaa. Olemme päättäneet selvitä tästä laskusuhdanteesta. Keskitymme myös voimallisesti myyntiin nykyisille ja uusille asiakkaille sekä etsimään synergioita tuotantolaitosten kesken tavoitteena varmistaa kriittinen massa myynnissä ja teknisessä myynnissä.

Exelillä on monipuolinen asiakaskunta. Tuotteitamme käytetään useissa markkinasegmenteissä ja markkina-asemamme on vahva. Mielenkiintoisia näkymiä on muun muassa sähköteollisuuden uusissa sovelluksissa. Tehdyillä toimenpiteillä ja omistautumisella edistyneiden sovellusten kehittämiseen uskon, että olemme hyvässä asemassa hyödyntääksemme haasteellisempaa liiketoimintaympäristöä ja kasvumahdollisuuksia.”


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exel.net
Talousjohtaja Ilkka Silvanto, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi


Tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta linkistä:

exel_tilinpaatos_2008.pdf

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland