Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.1.2009 klo 10.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

Exel Oyj on vastaanottanut liitteenä olevan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen Exel Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Veikko Laine Oy:ltä.

Vantaalla 9.1.2009

Exel Oyj


Vesa Korpimies
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exel.net
Talousjohtaja Ilkka Silvanto, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi


LIITE
Veikko Laine Oy:n liputusilmoitus


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

Veikko Laine Oy:n osuus Exel Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt kahdeskymmenesosan (1/20).

Arvoperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Exel Oyj:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi
Exel Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste
Osakekaupat, jotka tehtiin eilen 8.1.2009.

3. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut
8.1.2009

4. Osuus kohdeyhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta
Veikko Laine Oy omistaa nyt Exel Oyj:n osakkeita seuraavasti:
Kappalemäärä: 618 896
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä: 5,2 %
Osuus äänimäärästä: 5,2 %

Exel Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 11 896 843 osaketta joilla on ääniä yhteensä 11 896 843 kappaletta.

5. Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus
Veikko Laine Oy, y-tunnus 0110592-0
EXEL LYHYESTI
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä urheiluvälineisiin.

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland